Nederlanders blijven geïnteresseerd in nieuws

Nederlanders blijven geïnteresseerd in nieuws

Het Commissariaat voor de Media heeft het Digital News Report Nederland 2020 over nieuwsgebruik in Nederland gepubliceerd. Uit dat rapport blijkt dat het nieuwsgebruik sinds 2018 zeer stabiel is. Veranderingen voltrekken zich langzaam en vooral langs de lijn van leeftijd.

Het onderliggende onderzoek heeft het Commissariaat samen met het Reuters Institute for the Study of Journalism uitgevoerd. Dat gebeurde vlak voor de uitbraak van covid-19 in Nederland. Uit andere bronnen is duidelijk geworden dat de pandemie een grote invloed heeft gehad op de nieuwsconsumptie: die is tijdens de coronacrisis aanzienlijk toegenomen.

Ongeveer 58 procent van de Nederlanders geeft aan in nieuws geïnteresseerd te zijn. In alle leeftijdsgroepen is dat meer dan de helft. Die interesse in nieuws is de laatste jaren stabiel. Ook de interesse in politiek is sinds 2019 nauwelijks veranderd, maar ligt wel op een lager niveau dan de interesse in nieuws in het algemeen: een kwart van de Nederlanders is geïnteresseerd in politiek. In vergelijking met andere landen is het aandeel Nederlanders dat in nieuws en politiek geïnteresseerd is gemiddeld.

Het aandeel dagelijkse gebruikers van nieuws is in Nederland met 85 procent verhoudingsgewijs hoog. Om op de hoogte te blijven van wat er speelt wordt televisie het meest gebruikt, online nieuws van redactionele media staat op de tweede plek, en sociale media staan nog voor radio en print op plek drie.

Met name ouderen vertrouwen op televisie, print en radio voor hun nieuwsvoorziening. Jongeren kiezen vaker voor online nieuwsmedia en vooral sociale media. Omdat lokale media weinig op die platforms te vinden zijn en jongeren minder gebruik maken van de traditionele media, krijgen die weinig mee van het lokale nieuws. De huis-aan-huisbladen verkeerden al voor de coronacrisis in zwaar economisch weer. Daar staat tegenover dat het vertrouwen in lokale en regionale nieuwsmedia zeer hoog is.

Meer informatie en toegang tot het gehele rapport bij het Commissariaat voor de Media.