Auteursbond: ‘Steun voor zzp’ers die worden geraakt door gevolgen Corona-virus’

Auteursbond: ‘Steun voor zzp’ers die worden geraakt door gevolgen Corona-virus’

De uitbraak van het Corona-virus heeft ingrijpende gevolgen voor de culturele en creatieve sector, ook voor zelfstandige schrijvers. De Auteursbond ontvangt meldingen van zelfstandige schrijvers die worden geconfronteerd met een stroom afzeggingen van publieke optredens. Met als gevolg een onverwachte inkomensval. Ook freelance recensenten verliezen inkomen omdat voorstellingen en optredens niet door gaan.

De Auteursbond vindt dat het kabinet passende steunmaatregelen moet nemen voor zelfstandigen in de creatieve en culturele sector die door de uitbraak worden getroffen. Het kabinet kondigde eerder deze week wel maatregelen aan om getroffen MKB-bedrijven te steunen. Ook de Raad van Cultuur vraagt aandacht voor de positie van zzp’ers in de culturele sector.

Reactie Minister Wiebes
De verantwoordelijke minister Wiebes was gisteren bij WNL op Zondag niet erg toeschietelijk richting ZZP'ers: "Het zal voor heel veel zzp'ers een teruggang in inkomsten betekenen. Daar hebben zij ook een beetje zelf voor gekozen", zei Wiebes. "De zzp'ers hebben zelf gezegd dat ze geen vast dienstverband willen. Deze mensen hebben zelf bewust dat risico genomen".

Toch is ook voor de zzp'ers een vangnet, zegt Wiebes. "We laten ze niet stikken." De bewindsman wijst op het deze week aangekondigde pakket aan maatregelen voor ondernemers die in de problemen komen door het coronavirus. Alle ondernemers, dus ook de zzp'ers, mogen het betalen van hun belastingen uitstellen. 

Voor zelfstandigen is er het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), een bestaande regeling voor zelfstandigen die in de financiële problemen komen. Zzp'ers die door het coronavirus in de problemen komen, kunnen hier - mits zij voldoen aan de voorwaarden - een beroep op doen. Een aanvraag gaat via de gemeente waar de zzp'er staat ingeschreven.

Er wordt door het kabinet bekeken of er extra middelen nodig zijn. "We kijken wat er nog kan", zei Wiebes tegen het televisieprogramma. "We staan niet stil. We zijn bereid regelingen aan te passen en op te schalen."  De Tweede Kamer wil dat er een steunpakket voor de culturele sector komt, omdat in die sector ongeveer 60 procent zzp'er is.

FNV en een aantal politici hebben inmiddels al zeer ontstemd gereageerd op die vrij botte wijze waarop Wiebes deze groep in de hoek zet.

Meldpunt
De Auteursbond roept leden wiens beroepspraktijk door de uitbraak van het Corona-virus wordt geraakt op om hun ervaringen te delen met de Auteursbond. Ons doel is onder meer om de gevolgen voor onze leden in kaart te brengen zodat we de politiek zo goed mogelijk kunnen informeren.

Meer informatie over het meldpunt vind je hier.