Noordhoff deelt De Bosatlas van de duurzaamheid uit

Noordhoff deelt De Bosatlas van de duurzaamheid uit

Deze week krijgen de hoofdvestigingen van alle scholen in het voortgezet onderwijs een aantal exemplaren van De Bosatlas van de duurzaamheid cadeau. Ook de lerarenopleidingen voor docenten aardrijkskunde ontvangen een pakket. Het doel is om duurzaamheid een prominente plek in het curriculum te geven.

In totaal schenken uitgeverij Noordhoff en partners die betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van deze thematische atlas 10.000 exemplaren aan het onderwijs. Daarnaast verschijnt begin april een lessenreeks bij de atlas. Ook die krijgt het onderwijs cadeau.

Duurzame ontwikkeling in kaart en beeld

De Bosatlas van de duurzaamheid behandelt talloze ontwikkelingen binnen de landsgrenzen en erbuiten: van het Klimaatakkoord van Parijs tot kringlooplandbouw, van wateroverlast tot urban mining. Uiteraard is er ook aandacht voor concrete maatregelen die burgers, bedrijven en overheden zelf kunnen nemen om hun voetafdruk te verkleinen. Al deze informatie wordt weergegeven op kaarten met de karakteristieke Bosatlasstijl, aangevuld met aantrekkelijke infographics, heldere diagrammen en een groot aantal foto's.

Verspreiding in het onderwijs

De distributie in het voortgezet onderwijs en de ontwikkeling van het bijbehorend lesmateriaal is mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van Energie Beheer Nederland BV (EBN), Gemeente Amsterdam, Gemeente Utrecht, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Provincie Drenthe, Provincie Friesland, Provincie Groningen, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Rijkswaterstaat en de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA).