NDC Mediagroep in zwaar weer, overname dreigt

NDC Mediagroep in zwaar weer, overname dreigt

Volgens RTV Noord bevindt NDC Mediagroep zich in zwaar weer. Het krantenconcern zou flink in de rode cijfers zitten door onder meer daling abonnementen, hoge kosten en slecht renderende investeringen.

De directie laat in het jaarverslag duidelijk doorschemeren dat er sprake is van een 'onzekerheid van materieel belang': 'Op grond daarvan zou gerede twijfel kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van NDC en dat daardoor NDC mogelijk niet in staat zal zijn in het kader van de normale bedrijfsuitoefening haar activa te realiseren en haar verplichtingen na te komen.'

Twee jaar verlies op rij maakte de situatie voor NDC zo nijpend, dat de aandeelhouders meerdere keren moesten bijspringen om het concern op de been te houden. Ze stelden geld (3,6 miljoen euro) beschikbaar om het NDC-vermogen te versterken. En via een zogenoemde letter of comfort stelden ze zich eind 2019 garant voor het opvangen van maximaal 2,8 miljoen aan tegenvallers, zodat het voortbestaan van NDC kon worden verzekerd. Ook mocht NDC een achtergestelde lening van 5,5 miljoen van de aandeelhouders later aflossen.

Hiermee zou NDC in staat moeten zijn om te re-organiseren en te investeren in veranderingen.

Directeur Pier Baarsma. : Deze situatie houden we niet nog langer vol dan twee jaar. Wanneer we niet binnen twee jaar kunnen aantonen zelfstandig verder te kunnen, worden we verkocht.'  Baarsma is optimistisch over de resultaten van de nieuwe koers die al hebben geleid to meer inkomsten uit online en ook nieuwe drukorders. 'We hebben de moed echt niet opgegeven', zegt Baarsma. De huidige plannen zullen volgens hem NDC overeind houden als onafhankelijk regionaal mediabedrijf. 

Begin dit jaar was Baarsma op de personeelsbijeenkomst nog vol goede moed

Meer bij RTV Noord