Italiaanse uitgeefbranche flink geraakt door piraten

Italiaanse uitgeefbranche flink geraakt door piraten

De Italiaanse branche-organisatie voor uitgevers ( Associazione Italiana Editori, AIE) en de federatie van Italiaanse nieuwsmedia (Federazione Italiana Editori Giornali, FIEG) luiden de noodklok over het effect van piraterij op hun business.

Een onderzoek door deze twee organisaties wijst uit dat jaarlijks zo'n 528 miljoen euro aan omzet wordt misgelopen door de Italiaanse boekenbranche en dat voor nieuwsmedia de klap zelf nog harder is: zo'n 1,3 miljard. AIE president Ricardo Franco Levi noemt de uitkomst van het onderzoek 'dramatisch' en volgens hem is het nog erger dan verwacht werd. "Deze resultaten laten zien dat sterke wettelijke maatregelen nodig zijn en dat gebruikers meer educatie nodig hebben omdat men zich niet goed bewust is van de impact van het media-gedrag".

Wat volgens de onderzoekers bijdraagt aan de moeilijkheid om dit probleem goed te tackelen is dat de 'schuldigen' vaak gewone, alledaagse consumenten zijn die zich niet bewust zijn van hun gedrag om gratis of goedkope content te willen gebruiken

Het onderzoek wijst ook uit dat bijna één op de drie Italianen het afgelopen jaar wel een of andere vorm van piraterij heeft begaan: 25% heeft wel een een illegaal e-book of luisterboek gedownload, 17% heeft wel een gekopieerd boek gebruikt, 7% heeft wel eens een duidelijk gekopieerd boek aangeschaft. Op universiteiten is de situatie nog nijpender, 80% van de studenten geeft toe in het afgelopen jaarzich wel eens schuldig te hebben gemaakt aan het gebruiken van duidelijke illegale kopieën, zowel print als digitaal. Bij professionele gebruikers ligt het percentage trouwens op eenzelfde niveau

Het onderzoek geeft aan dat de consument weinig interesse heeft in de gevolgen omdat men er vanuit gaat dat het toch niet ontdekt wordt en al helemaal niet bestraft, bijna 40% vindt trouwens dat het ook niet ernstig genoeg is om bestraft te worden.

De beide organisaties roepen dus op om actie te ondernemen tegen wat zijn noemen 'parasitaire vormen van inbruek op copyright'. Tegelijk zien ze ook de positieve kant van de zaak, er is blijkbaar veel interesse in het geschreven woord, zowel als het gaat om literatuur als om nieuws. Het makkelijker maken om toegang te krijgen tot de content wordt door de organisaties ook gezien als één van de oplossingen

Een woordvoerder van de regering bevestigde dat de uitkomsten van het onderzoek ook op nationaal niveau aandacht krijgen. "de roep om hulp vanuit de uitgeefbranche wordt gehoord en de regering kijkt naar maatregelen die zowel de educatie van de gebruikers als strengere wetten kunnen omvatten. Daarnaast wil de regering ook met de hele sector kijken naar nieuwe tools om het uitgeefproces in deze te ondersteunen".