OCW blijft streven naar 100% Open Access

OCW blijft streven naar 100% Open Access

Het kabinet blijft bij zijn streven om in 2020 alle publicaties die tot stand zijn gekomen op basis van door de overheid (mede)gefinancierd onderzoek via open access te verspreiden. Dat staat in de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor 2020 die op Prinsjesdag werd gepresenteerd.

Zowel open access als open science worden wat het ministerie betreft de norm in wetenschappelijk onderzoek. Het ministerie stelt hiervoor € 130 miljoen via de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) beschikbaar. Dat is nu nog € 108 miljoen.

Daarnaast komt het Nationaal Plan Open Science (NPOS) dit jaar met een aantal concrete projecten op het gebied van open access, om de overgang naar open science te versnellen. Ook komt over de ontwikkeling van de European Open Science Cloud dit jaar meer duidelijkheid volgens de begroting. Op Europees niveau streeft het kabinet naar een andere manier van onderzoeksbeoordeling. Het kabinet wil dat er ook aandacht is voor wetenschap met maatschappelijke impact.