open access


Nederland zet weer grote stap naar 100% Open Access 

De Nederlandse universiteiten publiceerden in 2021 82% van hun peer reviewed wetenschappelijke publicaties Open Access. Het doel blijft 100% Open Access publiceren. Om dit te bereiken is er sterkere nationale samenwerking met alle kennispartijen, een bredere monitoring van alle wetenschappelijke output en ondersteunende wet- en regelgeving nodig.


KB steunt Open Knowledge Maps

De KB vindt het belangrijk dat wetenschappelijke publicaties voor iedereen toegankelijk en goed te gebruiken zijn. Daarom is de KB sinds augustus 2022 supporting member van Open Knowledge Maps, een tool die het makkelijker maakt niet-wetenschappelijke publicaties te doorzoeken. Als supporting member denken de KB onder meer ook mee over de doorontwikkeling van de tool. 


MVW over het bereiken van 100% Open Access (OA)

Het kabinet streeft naar 100% Open Access (OA). In 2020 is ongeveer 80% van de wetenschappelijke publicaties als OA gepubliceerd. De resterende 20 procent is lastiger te realiseren. Daarom onderzoekt het Nationaal Platform Open Science of dit versneld kan worden bereikt via groen OA (het openbaar maken van wetenschappelijke publicaties zonder financiële compensatie voor de uitgever) en door toevoeging van wetenschappelijke boeken aan het OA-programma.


OCW blijft streven naar 100% Open Access

Het kabinet blijft bij zijn streven om in 2020 alle publicaties die tot stand zijn gekomen op basis van door de overheid (mede)gefinancierd onderzoek via open access te verspreiden. Dat staat in de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor 2020 die op Prinsjesdag werd gepresenteerd.