open access


MVW over het bereiken van 100% Open Access (OA)

Het kabinet streeft naar 100% Open Access (OA). In 2020 is ongeveer 80% van de wetenschappelijke publicaties als OA gepubliceerd. De resterende 20 procent is lastiger te realiseren. Daarom onderzoekt het Nationaal Platform Open Science of dit versneld kan worden bereikt via groen OA (het openbaar maken van wetenschappelijke publicaties zonder financiële compensatie voor de uitgever) en door toevoeging van wetenschappelijke boeken aan het OA-programma.


OCW blijft streven naar 100% Open Access

Het kabinet blijft bij zijn streven om in 2020 alle publicaties die tot stand zijn gekomen op basis van door de overheid (mede)gefinancierd onderzoek via open access te verspreiden. Dat staat in de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor 2020 die op Prinsjesdag werd gepresenteerd.


KNAW wil langzamer over naar Open Access

In ‘Plan S’ hebben elf EU-landen, waaronder Nederland, afgesproken dat ze ernaar streven dat vanaf 2020 de resultaten van (mede) door de overheid betaald onderzoek in gratis toegankelijke vakbladen wordt gepubliceerd.