GEU start project voor verhogen cyberweerbaarheid

GEU start project voor verhogen cyberweerbaarheid

De GEU, Groep Educatieve Uitgeverijen, is met haar plan ‘cyberweerbaarheid in het educatieve domein’ geselecteerd in de subsidieronde cyberweerbaarheid 2019 van het Digital Trust Center.

De GEU verplicht haar leden te voldoen aan het privacyconvenant en ondersteunt bij de implementatie daarvan. De GEU adviseert haar leden het certificeringsschema te hanteren om te verantwoorden dat zij passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om de veiligheid van de persoonsgegevens te garanderen. Dat laatste is een verplichting uit het privacyconvenant.

Het gebruik van het certificeringsschema is bij menig lid van de GEU in ontwikkeling. De GEU wil de leden ondersteunen bij de volledige invoering en hantering van het certificeringsschema en helpen het beveiligingsniveau van digitale onderwijsmiddelen naar een nog beter niveau te brengen. Daarmee wordt de cyberweerbaarheid van de leden van de GEU verdiept en verstevigd. Doordat de GEU leden hierin samenwerken en ervaringen uitwisselen ontstaat een cyberweerbaarheidsnetwerk, waarin het niveau van de databeveiliging naar een steeds hoger niveau wordt gebracht.

Het plan heeft als doel dat uiterlijk schooljaar 2022-2023 alle GEU-leden deze verdiepingsslag hebben uitgevoerd én dat zij nog beter aan scholen kunnen verantwoorden dat de persoonsgegevens die zij verwerken state-of-the art beveiligd zijn. Voorts is het onze ambitie om via de deelname van de GEU in Edu-K alle ondertekenaars van het privacyconvenant te laten profiteren van de resultaten van dit project.

Lees hier meer over het privacyconvenant