Sanoma mag Iddink overnemen van ACM

Sanoma mag Iddink overnemen van ACM

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft op 28 augustus 2019 de overname van Iddink Group door Sanoma Learning goedgekeurd. “Samen willen we gebruiksvriendelijke en inspirerende digitale leeroplossingen creëren v­­oor en mét het onderwijs”, stelt CEO John Martin. Sanoma Learning is actief in vijf Europese landen en heeft meer dan 1 miljoen docenten en 10 miljoen leerlingen als gebruiker.

Iddink Group, met meer dan 300 medewerkers en een jaaromzet van € 142 miljoen in 2018, is bekend als distributeur van les- en leermiddelen en als maker van de veelgebruikte leerlingadministratiesystemen Magister en Eduarte. Het bedrijf werkt nauw samen met de educatieve uitgeverijen in Nederland, waaronder Sanoma Learning's dochteronderneming Malmberg.

Goedkeuring

Na een uitgebreid marktonderzoek heeft de ACM de transactie onder voorwaarden goedgekeurd. De ACM heeft onder meer onderzocht wat de gevolgen van de overname zijn voor de concurrentiepositie van andere educatieve uitgevers. Op grond van de afspraken die Sanoma Learning met de ACM is overeengekomen, zullen alle educatieve uitgevers van digitale leermaterialen binnen het veel gebruikte Magister dezelfde mogelijkheden krijgen als Malmberg. Wijnand Spring in ’t Veld, CEO van Iddink Group: “Natuurlijk blijven we nauw samenwerken met alle uitgevers. De door ons gecreëerde oplossingen zullen voor de hele markt beschikbaar zijn, dat is immers in het belang van de docent en de school”.

Ook is overeengekomen dat uitgeverij Malmberg en Iddink Group geen concurrentiegevoelige informatie uitwisselen. Beide bedrijven blijven in hun commerciële werkzaamheden opereren als separate ondernemingen en staan nadrukkelijk open voor andere aanbieders van content en platforms. “Deze voorwaarden zijn niet anders dan wij bij de aankondiging al aan marktpartijen hadden aangegeven en zijn essentieel voor een goede ontwikkeling van zowel de markt als Iddink Group. Wij zijn dus zeer tevreden de aankoop nu te kunnen laten plaatsvinden”, aldus John Martin van Sanoma Learning.

De ondernemingsraad van Iddink Group heeft al eerder positief gereageerd op de overname. De overname zal in september geformaliseerd worden.