Kamervragen over De Persgroep

Kamervragen over De Persgroep

D66 kamerleden Joost Sneller en Kees Verhoeven hebben kamervragen gesteld over de hoge marktconcentratie onder dagbladuitgeverijen, waarbij ze veel aandacht hebben voor de rol van De Persgroep (tegenwoordig DPG Media).

De vragen zijn gesteld aan de minister die over media gaat, Arie Slob, en aan de staatssecretaris van economische zaken, Mona Keijzer. Naast de marktconcentratie is er ook aandacht voor de tarieven van freelancers bij nieuwsmedia.

De vragen zijn onder meer:

Hoe duidt u het gegeven dat De Persgroep door overnames en andere samenwerkingsvormen qua omvang fors uitbreidt en een steeds grotere speler op de markt van dagbladuitgeverijen wordt?

Hoe duidt u het feit dat door met de verdere uitbreiding van De Persgroep de competitie binnen deze markt steeds verder afneemt?

Deelt u de mening dat met dergelijke marktconcentratie van dagbladen steeds verdere kartelvorming in de richting van oligopolie plaatsvindt? Hoe duidt u dit in het kader van het publieke belang van onafhankelijke nieuwsvoorziening en onafhankelijke pers?

Hoe duidt u de toenemende marktconcentratie van dagbladen in relatie tot de steeds betere verkoopcijfers van dagbladuitgeverijen? In hoeverre is hier nog sprake van een voldoende competitieve markt?

Op welke wijze wordt marktconcentratie van in dit geval De Persgroep getoetst? Welke rol voor de Autoriteit Consument en Markt (ACM) ziet u hier?

Hoe duidt u het feit dat de tarieven voor freelancejournalisten en –fotografen bij de grootste mediaorganisaties in 2018 zijn gedaald?

Hoe verhoudt zich de verlaging van de tarieven voor freelancers bij de grootste mediaorganisaties tot de hoge marktconcentratie van deze organisaties?

In hoeverre benadeelt het gegeven dat zzp’ers niet collectief mogen onderhandelen, hun onderhandelingspositie ten opzichte van deze mediaorganisaties? Hebben freelancers voldoende marktmacht om over hun tarieven te onderhandelen? Hoe duidt u dit?

In hoeverre heeft deze marktconcentratie effect op concurrentie onder dagbladen rondom abonneetarieven en vergoedingen voor het inhuren van freelance(foto)journalisten?

Hoe verhoudt de concentratiegraad van dagbladuitgevers in Nederland zich tot andere EU-lidstaten?