Schwung bij WPG: ‘Wij leren elke dag nieuwe dingen’

Schwung bij WPG: ‘Wij leren elke dag nieuwe dingen’

Een berichtje op Linkedin over Thrill Seeker  zette ons op het spoor van Schwung, de innovatie-afdeling binnen WPG. Inct sprak met Laurens Massee, die aan het hoofd staat van Schwung, en Gwena Jaouen, wiens missie het is om WPG meer data-driven te maken. Laurens zal op inct.spiratie 2019 een kijkje in de keuken geven bij Thrillseeker.

Breed innovatiebeleid

Schwung bestaat al sinds september 2017. De missie is kort gezegd om te kijken waar kansen liggen om te ontwikkelen en te innoveren in plaats van altijd maar te besparen en te re-organiseren. Schwung heeft daarbij de regiefunctie over de innovatie binnen heel WPG, dus zowel over de uitgevers van boeken, magazines als de educatieve poot. Het gaat bij de innovaties niet alleen om productinnovaties, maar ook over procesinnovaties en over mensen en competenties.

Vooral het laatste punt verdient wellicht wat nadere toelichting. Massee geeft aan dat hierbij gekeken wordt naar hoe relevante expertise naar binnen gehaald kan worden, maar ook hoe expertise intern opgebouwd kan worden en hoe medewerkers opgeleid kunnen worden en kennis kan worden gedeeld. Hij wijst hierbij op een poster in de kantine voor de zogeheten Future Academy, bijeenkomsten die georganiseerd worden om de medewerkers over relevante nieuwe ontwikkelingen bij te praten of hands-on te trainen in nieuwe skills.

Jaouen vult aan dat zij zich in dit kader bijvoorbeeld bezighoudt met het bewust worden van de wijze waarop data een hulpmiddel kan zijn bij het werk. Een ander voorbeeld is dat een groot deel van  marketeers binnen WPG geleerd wordt te werken volgens de growth hacking mindset.

Van idee naar product

Massee vertelt dat Schwung begonnen is als een soort ‘ideeënclub’ waarbij men begonnen is om in het bedrijf allerlei ideeën op te halen. Aan ideeën geen gebrek in een creatief bedrijf als WPG, ze haalden er met gemak ruim 150 op uit alle bedrijven. “Van veel van die ideeën hebben we concepten gemaakt en getest, waarvan we weer een deel hebben omgezet in prototypes en die hebben we gevalideerd in de markt. Het eerste jaar werkten vooral aan veel nieuwe productideeën. Thrill Seeker is één van de uitkomsten daarvan, maar we zijn ook bezig met andere producten, zoals Coachfinder.nl, voor het verlagen van de drempel naar coaching vanuit Psychologie Magazine, en Spiek!, een bij- en nascholingsapp voor leerkrachten op de basisschool, die we maken voor onze educatieve uitgeverij.

Massee zegt bij innovaties drie stadia te onderscheiden. “Horizon 1 dat zijn de innovaties met een span van maximaal 1 jaar, horizon 2 zijn innovaties met een periode van 12 maanden tot twee jaar en horizon 3 zijn de innovaties voor de toekomst, de disruptieve innovaties. We concentreren onze inspanningen nu voor 60% op dat eerste stadium, de innovaties die op korte termijn goed te realiseren zijn.

Jaouen stelt dat het veranderen van de mindset binnen de uitgeverij ook belangrijk is. “Wij moeten leren denken vanuit de eindgebruiker, die moet centraal staan in al onze innovaties.” Massee vult aan: “We hebben altijd met onze rug naar de lezer gestaan. We waren gefocust op de boekhandel, niet op de lezer. De boekhandel werd primair als klant gezien, ik zie dat anders.”

Drietrapsmodel

Massee legt uit hoe Schwung te werk gaat bij innovaties. “We werken met een drietrapsmodel. De eerste stap is dat we vaststellen voor wie het doen en waarom we iets gaan maken. We noemen dit exploratie, ontdekken: wat is het probleem dat we gaan oplossen. De tweede stap is het ‘bewijzen’. Hier maken we een prototype en valideren we. Bij de app Spiek zijn we in deze fase bijvoorbeeld gaan praten met leerkrachten en hebben we hen de app ook laten testen en uiteindelijk ook laten co-creëren. In deze fase maken we ook de businesscase. Als we deze fase succesvol kunnen afronden kunnen we naar fase 3: het bouwen van het product. Daarvoor hebben we dan een investering nodig vanuit het management, die op basis van de 2e fase daarover dan een gedegen besluit kan nemen.

Voordat we het gesprek op Thrill Seeker brengen is het natuurlijk interessant om te weten of Schwung ook een rol speelt in de recente re-organisatie rondom Vrij Nederland. Massee geeft aan dat zij hier geen rol in spelen, maar dat zij vanzelfsprekend wel betrokken zijn bij een aantal nieuwe ontwikkelingen bij Vrij Nederland, zoals Het verhaal van de dag dat werd gelanceerd in februari 2018 en onder meer via What’sApp is te ontvangen. Het bruggetje naar Thrillseeker is dan weer snel gemaakt, want de fameuze Thriller & Detective gids 2019 van VN is vanzelfsprekend gekoppeld aan Thrillseeker. “Zo werken mens en algoritme harmonieus samen om het beste advies te geven”, zegt Massee.

Thrill Seeker: slimme aanbevelingen voor de liefhebber van spanning

In eerst instantie doet de opzet van Thrill Seeker denken aan het aanbevelingsalgoritme van Bookarang. “We hebben ook met hen gesproken”, vertelt Massee, “maar ik wil graag begrijpen hoe het werkt, dus daarom doen we het uiteindelijk zelf. Complexe zaken moet je zelf in de vingers hebben, zo leer je er van. Thrillseeker is een alternatief voor reviews en aanbevelingen op basis van koopgedrag of surfgedrag, Thrillseeker doet aanbevelingen op basis van inhoud en persoonlijke voorkeuren van lezers. Het is een stapeling van open source algoritmes gevat in een eigen ‘receptuur’ die onder meer kijken naar schrijfstijl, complexiteit, onderwerp en dergelijke.

Boeken worden op 3000 meetpunten geanalyseerd. Inmiddels zitten ze in vierde leercyclus, waarin het algoritme zichzelf via machine learning verbetert. De eerste ronde was gewoon mensenwerk, daarna hebben we de redacteuren en uitgevers als specialisten trainingsdata voorgelegd en in de derde ronde ook lezers. Zo zijn we nu gekomen op een accuratesse van 83%. Natuurlijk moet een volgende cyclus ons richting 90 tot 95 % brengen. Bijkomend voordeel is ook dat de resultaten redacteuren en uitgevers kan aanzetten om een boek toch anders te positioneren dan dat ze eerder zouden doen en juist nieuwe afzetkansen te vinden.”

Ook buiten WPG

Massee heeft ook een kleine scoop. Een aantal uitgevers is als launching partners ingestapt met hun thrilleraanbod en de tool staat sinds begin juni open voor iedere uitgever van spannende boeken om zich aan te sluiten. Ook heeft Schwung per direct een zogenaamde API ter beschikking aan alle geinteresseerden om daarmee in eigen online omgeving te experimenteren. En die is er ook voor retailers en andere online boekplatforms.

“We hebben er allemaal profijt van: een goede aanbeveling kan direct linken naar een webshop en dus een verkoop tot stand brengen”.

Meer op inct.spiratie

Inct.spiratie is het najaarsevent van inct. Op 20 november vindt de editie 2019 plaats over data driven publishing. Naast Laurens Massee zijn er nog vier sprekers die u helemaal bijpraten over dit onderwerp.

Meer informatie en direct aanmelden