Grote uitgeverijen werken samen aan gepersonaliseerd leren

Grote uitgeverijen werken samen aan gepersonaliseerd leren

3 grote educatieve uitgeverijen, distributeur Iddink Group en Stichting Carmelcollege gaan samenwerken in het zg. LiFo-model, een nieuw onderwijsmodel. Het LiFo-model is een grote stap naar gepersonaliseerd leren.

De deelnemende uitgeverijen in het LiFo-model zijn Noordhoff Uitgevers, ThiemeMeulenhoff en Malmberg.

Leerlingen krijgen in het nieuwe model via één licentie toegang tot verschillende niveaus van een methode, inclusief aanvullende, herhalende of verdiepende stof en opdrachten. De nadruk ligt op de digitale component. Het aanvullende foliomateriaal mogen ze houden.

Docenten krijgen in het nieuwe model de ruimte om hun eigen professionaliteit verder te ontwikkelen. Ook is er meer interactie tussen docent en leerling. Docenten kunnen makkelijker inspelen op leervragen omdat LiFo aanvullende, herhalende of verdiepende stof op verschillende niveaus (onderwijssoorten en leerjaren) snel toegankelijk maakt.

Malmberg is de uitgeverij die als eerste het model heeft bedacht en het Carmellecollege heeft dat als inspiratie gebruikt bij het ontwikkelen en Carmel heeft voor dit model de naam LiFo bedacht:  LicentieFolio, de boeken in licentievorm krijgt.

Bij Malmberg heeft het model de naam MAX. De nieuwe generatie methodes heten dan ook de MAX methodes

Noordhoff biedt FLEX aan als antwoord op het LIFOmodel. Met de combinatie van boek en online lesmateriaal komt FLEX tegemoet aan de wens van de docent naar actueel, gepersonaliseerd en flexibel inzetbare leermiddelen.

ThiemeMeulenhoff is enthousiast over deze ontwikkelingen en brengt in het voortgezet onderwijs LiFo-lesmethodes op de markt onder de naam LRN-line. Onderdeel van het contract met Stichting Carmelcollege zijn extra services zoals co-creatiesessies en docententrainingen.