Bosatlas krijgt tentoonstelling

Bosatlas krijgt tentoonstelling

Vandaag opent de tentoonstelling ‘De Bosatlas. De kunst van het weglaten.’ De tentoonstelling, die tot stand is gekomen in samenwerking met Noordhoff Uitgevers en het Nationaal Onderwijsmuseum, toont het verhaal áchter dit cultureel erfgoed.

Tijdens de opening staan de mensen áchter de tentoonstelling centraal. Fronique Oosterhof, directeur GRID, interviewt gastconservator Peter Vroege van Noordhoff Uitgevers, over de totstandkoming van deze tentoonstelling. Zijn jarenlange ervaring en kennis als uitgever van De Bosatlas liggen aan de basis van deze expositie.

De uitdaging voor Paul Mulder en Albert Buring van Studio 212 Fahrenheit was om hiervoor de conceptuele doorvertaling te ontwikkelen. Zij geven een inkijkje geven in hun denkproces en werkwijze. 

Bloopers, Boskabouters en Bosatlaskunst

De tentoonstelling laat het hele scala aan Bosatlassen zien en de verhalen erachter. Zo zijn er de kaarten met ‘foutjes’, waarvan de dam naar Ameland misschien wel het meest bekende voorbeeld is. De Boskabouter, een miniatuur-atlas, die in menig bezoeker van de Frankfurter Buchmesse een dief losmaakte. Ook andere toepassingen met dit icoon hebben een plek in de tentoonstelling gekregen, zoals de lampen van Michael Bom en de meer dan manshoge kimono van Mieke de Waal.

Spiegel van de tijd

De tentoonstelling toont het verhaal van de Bosatlas aan de hand van drie keerpunten in de tijd:

1877: de wereld ontdekken

Het is de tijd van de laatste ontdekkingsreizen. Het jonge vak aardrijkskunde richt zich vooral op kennis over landen en volken. De Groningse aardrijkskundeleraar Pieter Roelf Bos hanteert een in die tijd uniek standpunt en introduceert het fenomeen van de 'leer scheinende Karten'.

1968: de wereld in thema’s

Vanaf 1968 zien we het aantal thematische kaarten spectaculair toenemen. Een cruciale rol daarbij speelt atlasredacteur prof. dr. F.J. Ormeling sr. Onder zijn leiding blijkt 'de kunst van het weglaten' ook uitstekend toepasbaar op thematische kaarten.

2019: de wereld digitaal

De thematisering van het onderwijs krijgt rond de eeuwwisseling enige nuancering. Er komt meer belangstelling voor specifieke gebieden en uiteindelijk is de complete atlas nu ook digitaal beschikbaar.

Gedurende de tentoonstellingsperiode organiseert GRID een randprogramma met workshops, rondleidingen en lezingen voor volwassenen en kinderen, gerelateerd aan de expositie.

Data en locaties

De tentoonstelling loopt van 11 mei 2019 tot en met 27 oktober 2019 in GRID Grafisch Museum te Groningen. Vervolgens zal de modulair opgebouwde tentoonstelling van 8 november 2019 tot eind augustus 2020 in het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht te zien zijn.