Verantwoording vergroot vertrouwen in nieuwsmedia

Verantwoording vergroot vertrouwen in nieuwsmedia

Nieuwsmedia die bij een artikel een kader over de totstandkoming ervan toevoegen, worden beter vertrouwd dan media die dat niet doen. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek waarover SvdJ bericht. Het toevoegen van een kader over de totstandkoming van artikelen zorgt ervoor dat een nieuwsorganisatie significant positiever wordt beoordeeld door het publiek.

Als de lezer het journalistieke proces achter een nieuwsverhaal beter begrijpt, leidt dat tot meer vertrouwen in een nieuwsorganisatie. Met die hypothese deed de University of Texas begin 2019 onderzoek naar het effect van een verklarend kader naast een nieuwsbericht. Op elf van de twaalf criteria waarmee het vertrouwen werd gemeten, scoorde de nieuwsorganisatie die het artikel met kader publiceerde inderdaad significant beter dan de nieuwsorganisatie die het artikel zonder kader publiceerde.

Meer bij SvdJ