Leuke dingen doen met leuke mensen: Marchien van Doorn begint voor zichzelf

Leuke dingen doen met leuke mensen:  Marchien van Doorn begint voor zichzelf

Het was een klein berichtje op Linkedin: Na met veel plezier ruim 22 jaar gewerkt voor Noordhoff uitgevers heb ik besloten mijn eigen weg te gaan. Ik ga verder als zelfstandig ondernemer. De komende jaren hoop ik met mijn langjarige ervaring op interim- en projectbasis te kunnen inzetten. Voor inct alle reden om Marchien hierover eens nader aan het woord te laten.

Waarom nu deze stap? “Ik ben eind 2017 al gestopt als algemeen directeur bij Noordhoff en nu ben ik per 1 januari 2019 echt uit dienst. In die tussentijd heb ik aan een aantal strategische projecten gewerkt, waarvan er trouwens nog één doorloopt. Er zijn eigenlijk twee redenen waarom ik deze stap heb gezet. De eerste is dat ik heb gemerkt dat een baan als algemeen directeur erg intensief is en ik sterk de behoefte kreeg om de balans tussen werk en privé wat meer in evenwicht te brengen.

De tweede reden is dat ik vond dat ik als algemeen directeur te ver weg kwam te staan van de dagelijkse praktijk binnen de uitgeverij en van de inhoud.

Van Doorn begon haar carrière ruim 22 jaar geleden bij Noordhoff als uitgever van de methode Moderne Wiskunde en maakte vanuit die positie de stap naar verschillende leidinggevende functies. “Na algemeen directeur te zijn geweest, vond ik het ook de tijd om eens buiten de deur van Noordhoff te gaan kijken. Ik was altijd met de inhoud bezig geweest en zoals ik al zei, als algemeen directeur sta je daar toch wel een eind van af.”

“De leidinggevende functies die ik daarvoor heb gehad, waren allemaal dichter bij de inhoud. Als uitgeefmanager maar zelfs als directeur operations ben je meer met de inhoudelijke kant van uitgeven bezig. Als directeur operations heb ik me vooral toegelegd op de proceskant, terwijl mijn voorganger in die functie zich vooral bezig had gehouden met de inkoopkant. De proceskant ligt dichter aan tegen het bezig zijn met inhoud, omdat je wel moet wel weten hoe en met wie je producten worden gemaakt.”

Van de inhoud naar het proces

Waarom dan toch de stap gezet naar algemeen directeur? “Simpel antwoord, omdat ik werd gevraagd. Ik heb hier zeker over geaarzeld en heb die functie in eerste instantie ook als interim bekleed, maar ben uiteindelijk toch het avontuur aangegaan in de wetenschap dat het ook zou kunnen tegenvallen. Op dat moment leek het mij belangrijk voor de continuïteit, ook omdat we net een nieuwe aandeelhouder hadden, dat de nieuwe directeur van binnen zou komen”.

Terugkijkend op een lange carrière in de wereld van educatieve uitgeverijen benoemt Van Doorn een voor haar belangrijke ontwikkeling:

“Toen ik begon in de educatieve uitgeverij stond het materiaal bij scholen niet ter discussie. Scholen waren afhankelijk van het lesmateriaal dat de educatieve uitgeverijen leverden zeker bij de invoering van nieuwe curricula. Een relatief makkelijk tijd voor uitgevers. Nu hebben we de Wet op de gratis schoolboeken in het Voortgezet Onderwijs en komt digitalisering eindelijk op gang. De bedoeling was dat de concurrentie zou toenemen doordat de scholen lesmateriaal moeten aanbesteden, maar het tegendeel is waar. De markt is juist meer in handen van de paar grote educatieve uitgevers gekomen. De scholen zijn wel in toenemende mate ontevreden geworden over de beperktheid van de keuze die er is ontstaan. En zo is er nu welruimte voor nieuwe partijen die vooral andere, vaak digitale, producten en diensten bieden dan de traditionele educatieve uitgeverijen”.

Van Doorn noemt als voorbeelden Mister Chadd, Remind Learning, Wizenoze en voor het basisonderwijsSnappet maar er zijn er veel meer: “Deze bedrijven geven ook de digitalisering in het onderwijs weer een push”.

Van Doorn noemt de overname van distributeur Iddink door Sanoma Learning een belangrijke ontwikkeling: “Deze vorm van keten-integratie is belangrijk en gaat zeker voor veranderingen zorgen. Welke dat kan ik nog niet goed inzien, maar het gaat zeker de verhoudingen in de markt mede bepalen”.

Toenemende digitalisering verandert markt

Als Van Doorn kijkt naar de toekomst dan is zij zeker positief over de mogelijkheden voor de educatieve uitgeverij. “De innovaties van de kleine partijen zijn belangrijk, de scholen staan daardoor meer open voor digitalisering en vernieuwing en dat biedt ook kansen voor de traditionele educatieve uitgeverij. Er wordt bij de uitgeverijen veel gedaan aan vernieuwing en innovatie en zij hebben investeringsruimte. Het zijn de distributeurs, in elk geval in hun traditionele rol, die het moeilijk gaan krijgen in de digitale wereld. Daardoor zou er binnen het onderwijs ook budget vrij kunnen komen. Geld dat nu aan distributie besteed moet worden kan dan anders aangewend worden. Iddink (een van de grote distributeurs in het VO) heeft dat ook wel ingezien door bijvoorbeeld de overname van Magister (leerlingvolgsysteem). Zij zijn ook de beweging naar digitalisering aan het maken. Hetzelfde geldt voor Heutink in het basisonderwijs."

Zelf content maken

"Er ligt ook een periode achter ons waarin men vond dat docenten hun eigen content moesten gaan maken, VO-content is hier een voorbeeld van. Mijn indruk is dat scholen hier weer van af stappen. Zeker met de ontwikkelingen rondom gepersonaliseerd leren waarbij veel investeringen komen kijken, zien ze dat je dat wellicht beter kunt overlaten aan anderen.”

Leuke dingen doen met leuke mensen

Wat haar eigen toekomst betreft ziet Marchien van Doorn zichzelf weer dichter naar de inhoud schuiven, niet per se in uitgeverijen maar in educatie in de meest brede zin. “Ik heb natuurlijk veel ervaring met proces-optimalisatie, dat blijft een uitdaging, niet alleen bij educatieve uitgeverijen. En ik ben een ervaren manager.” Daarom is zij zich nu aan het oriënteren op wat er allemaal op haar pad kan komen. “Ik wil iets doen wat ik echt leuk vind zonder dat ik weer terugval in 80-urige werkweken. Leuke dingen doen met leuke mensen. Ik ben Noordhoff heel dankbaar voor alles wat ik er geleerd en gedaan heb, maar het is nu tijd om iets anders te gaan doen.” 

 

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws en de achtergronden bij 'Noordhoff', ga dan naar mijn inct en voeg de tag toe aan je persoonlijke nieuwspagina: dan zie je in één oogopslag alle berichten die we plaatsen over dit onderwerp.

Mijn inct is alleen beschikbaar voor leden! Nog geen lid: klik hier om je aan te melden.