Trends in digitale media: Virtual Assistant medium voor nieuws

Trends in digitale media: Virtual Assistant medium voor nieuws

GfK "Trends in Digitale Media" laat zien dat Spotify de meest gebruikte app is op smartphones en dat de nieuwe Digital Assistants een goed device blijken voor nieuws.

Het gemiddeld aantal apps op onze smartphone steeg naar 31 en de meest gebruikte media app op smartphones is niet langer YouTube. Spotify neemt die positie over. Daarnaast zijn de virtuele assistenten, waardoor we bijvoorbeeld tegen onze apparaten kunnen praten, verder in opkomst. Dat blijkt allemaal uit het onderzoek 'Trends in Digitale Media' dat onderzoeksbureau GfK jaarlijks uitvoert onder Nederlandse internetgebruikers.   

In 2018 is 91% van de respondenten in het bezit van een smartphone, dat zijn 12,6 miljoen Nederlanders. Een stijging van 3 procentpunten in vergelijking met 2017. Terwijl we de smartphones vaker voor verschillende praktische dingen erbij pakken, vlakt dat bij tablets juist af. De tablet werd vorig jaar al minder veelzijdig gebruikt en deze trend zet zich voort. Het bezit van tablets is gestabiliseerd op 70%, wat neer komt op 9,7 miljoen Nederlanders. Slechts 3% van de respondenten geeft aan de intentie te hebben een tablet aan te schaffen.

Media apps op de smartphone: Spotify nieuwe nummer 1
Spotify is de meest gebruikte media app op smartphones. De muziekstreamdienst wordt in 2018 vaker gebruikt dan YouTube, de nummer 1 van 2017. Nu.nl staat op de derde plek van meest gebruikte media apps.
Gemiddeld staan op een smartphone in Nederland 31 apps, ten opzichte van 28 in 2017. YouTube, Spotify en daarna Netflix op nummer 3 zijn de apps die op de meeste smartphones te vinden zijn. Netflix stoot daarmee Nu.nl uit de top 3.

Virtuele assistenten in opkomst
2018 was ook het jaar van de opkomst van Virtual Assistants en Digital Home Assistants (DHA's). Een vijfde van de Nederlanders heeft weleens een virtuele assistent gebruikt, vorig jaar was dat nog 17%. Ruim driekwart (77%) gaf aan wel eens van een virtuele assistent gehoord te hebben en 66% kent er minstens één bij naam.
De bekendste virtuele assistent in Nederland is nog Siri, van Apple. 49% geeft aan die te kennen. Concurrerende virtuele assistenten groeien echter snel in bekendheid. Vergeleken met vorig jaar kennen anderhalf maal zoveel Nederlanders Google Assistent (38%) en is de bekendheid van Amazon’s Alexa verdrievoudigd tot 15%.
Ruim een op de vier Nederlanders is ook bekend met Digital Home Assistants. Een DHA wordt voornamelijk gebruikt om thuis muziek af te spelen. Zowel streams (36%) als radio (32%). Een andere veelgebruikte functie is het volgen van het nieuws, wat 34% weleens doet. Google Home wordt met 19% het vaakst genoemd als bekende DHA. Dit is ook het systeem dat de meeste mensen in bezit hebben.

Nieuwsmedia
De nieuwsmedia hebben baat bij het toegenomen gebruik van online devices. Dankzij de opmars van de smartphone, is het online bereik van nieuwsmedia op dit device met 12 procent toegenomen. De Nederlanders raadplegen het online nieuws steeds vaker en langduriger.
De massale omarming van mobiele devices pakt goed uit voor nieuwsmedia. Onder de meest gebruikte apps zijn diverse nieuwsapps te vinden. Ongeveer de helft van de meest populaire apps is ontwikkeld door Nederlandse nieuwsuitgevers. Nieuwsmerken delen de populariteit met apps voor muziek- en online videodiensten.

Bereik per online platform
Momenteel gebruikt 47 procent van de Nederlanders de smartphone om op de hoogte te blijven van het nieuws, twaalf procent meer dan een jaar eerder. 
De online kanalen zijn voor nieuwsmedia samen goed voor een bereik van 70% van de dertienplussers.

Niet alleen het aantal online nieuwsvolgers is ten opzichte van een jaar eerder toegenomen, ook de gebruiksfrequentie en de leesduur tonen een stijgende lijn. Tweederde van de nieuwsvolgers gebruikt de smartphone inmiddels verschillende malen per week. Bij de tablet is dat ruim 50 procent.
De combinatie van app, web en print heeft gezorgd voor een gestegen leesduur. De nieuwsconsumenten besteden wekelijks bijna vier uur aan gedrukt en online nieuws.