Slimme chatbots in lesmethodes ThiemeMeulenhoff

Slimme chatbots in lesmethodes ThiemeMeulenhoff


Naast het ondersteunen van leerlingen, willen ThiemeMeulenhoff en Helpr met de chatbots docenten meer tijd geven voor hun leerlingen. Helpr heeft didactische chatbots ontwikkeld, waarin niet alleen het antwoord op een vraag wordt gegeven maar er echt een dialoog wordt aangegaan met de leerling. Een veelgehoorde klacht van docenten is dat zij elk jaar dezelfde lesstof moeten uitleggen aan een grote groep leerlingen.
Chatbots zijn niet bedoeld om de docent te vervangen, maar kunnen wel een deel van hun uitleg overnemen. Docenten krijgen hierdoor meer tijd om zich te focussen op leerlingen die extra uitleg nodig hebben of op leerlingen die sneller door de lesstof gaan.

Ad in den Haak, portfoliomanager bij ThiemeMeulenhoff: "Docenten in het voortgezet onderwijs kampen met hoge werkdruk. Wij willen docenten helpen door meer tijd en ruimte te creëren. Een didactische chatbot kan veel repeterende vragen van leerlingen afvangen. Het is mooi dat ThiemeMeulenhoff en Helpr met deze nieuwe technologie het onderwijsproces kunnen ondersteunen." 

Didactische chatbot
De chatbots die ThiemeMeulenhoff en Helpr aan lesmethodes toevoegen, gaan verder dan alleen vraag-en-antwoord. Jaap Koelewijn, oprichter van Helpr: "In onze chatbots passen we didactische technieken toe om leerlingen te helpen in hun leerproces. Zo stellen de chatbots vragen terug om leerlingen te activeren en kan de chatbot het niveau bepalen. Op basis daarvan geeft de chatbot gerichte antwoorden en extra uitleg met bijvoorbeeld video’s."

ThiemeMeulenhoff en Helpr willen chatbots ontwikkelen voor het hele curriculum van het voortgezet onderwijs. Leerlingen kunnen ze dit jaar als eerste gebruiken in verschillende methodes van ThiemeMeulenhoff, waaronder Feniks (geschiedenis) en Newton (natuurkunde). Jaap Koelewijn: "Er was gelijk een goede match met ThiemeMeulenhoff. De lesmethodes van ThiemeMeulenhoff hebben een grote hoeveelheid kwalitatieve content. Dat versnelt het ontwikkelproces van de chatbots aanzienlijk."