Wet open overheid afgezwakt

Wet open overheid afgezwakt

Uitwerking regeerakkoord

In het regeerakkoord spraken de coalitiepartijen af met de initiatiefnemers van de Woo in overleg te treden hoe de doelen van de wet gerealiseerd zouden kunnen worden zonder de hoge kosten voor de organisatie en uitvoering die met de Woo gepaard gingen.
 
GroenLinks en D66 zijn met het kabinet nu een aanpassingswet overeengekomen, die vorige week bij de Tweede Kamer is ingediend.
 
Meer bij NDP Nieuwsmedia