Internet of Things & uitgeven: 'de traditionele media bestaan straks niet meer'

Internet of Things & uitgeven: 'de traditionele media bestaan straks niet meer'


Heida gaat inct.spiratie 2018 afsluiten met een verhaal over hoe de ontwikkelingen rond het internet of things ook voor uitgevers van belang kunnen zijn. Daarmee nemen we wellicht alvast een voorschot op één van de thema’s van inct.spiratie 2019., want dat het internet of things (dat we hierna zullen afkorten als IoT) een serieuze ontwikkeling is, dat staat wel vast.

Heida heeft lang in de telecom-sector gewerkt: hij liep 13 jaar rond bij KPN. Volgens eigen zeggen ‘overal en nergens’, maar toch vooral als expert die bedrijven hielp bij hun transitie naar de toepassing van nieuwe technologie en alles wat daarbij kwam kijken.

In 2008 stapte hij over naar de Chinese Telecomgigant Huawei. “Een mooi avontuur, veel geleerd, veel internationale ervaring opgedaan,” vindt Heida. Het weerhoudt hem er niet van om al snel daarna zelfstandig ondernemer te worden. Hij gaat grote organisaties, bijvoorbeeld de Gemeente Rotterdam, McDonalds en HEMA, helpen om hun telecomvernieuwingen door te voeren. Van advies tot inkoop en implementatie.

Via die werkzaamheden komt hij ook in contact met IoT. “Veel klanten bezitten heel veel data die ze vaak via hun mobiele netwerken verzamelen. En ze kwamen vaak bij me met vragen over IoT. Het advieswerk dat ik doe voor telecom was er nog niet voor IoT, dus ben ik drie jaar geleden begonnen met Internet of Things Nederland. Dat is inmiddels dé kennisbank geworden als het gaat om IoT. Daarnaast ging ik ook steeds meer adviesdiensten doen waar IoT een rol in speelde.”Heida ontdekt dat als het om IoT nog heel veel mensen wel de klok hebben horen luiden, maar niet weten waar de klepel hangt: “Ik begin vaak met een kennissessie: waar hebben we het eigenlijk over. Veel bedrijven en sectoren zijn nog zoekende.” Daaarna kan pas bedacht worden wat IoT echt toevoegt en hoe IoT leidt tot nieuwe businessmodellen.

Als ik hem vraag wat IoT voor de uitgeef- en mediasector gaat betekenen, is hij duidelijk. “We komen steeds meer in de huizen en de persoonlijke levenssfeer van de klant, de lezer, de luisteraar, de kijker. Dat betekent dat content op een andere manier verspreid moet gaan worden. Zeker nu de smart speakers hun intrede doen. Het wordt steeds meer direct van de bron, dichter bij je publiek en het zal steeds actueler moeten zijn. De consument verwacht meer.”

In een tussenzin zegt Heida zelfs “de traditionele media bestaan straks niet meer”. Als ik hem daar op wijs, schrikt hij zelf ook een beetje van de stelligheid, maar zonder het terug te nemen nuanceert hij wel: “Kijk naar de nieuwe generatie en het gemak waarmee zij allerlei digitale technologie opnemen in hun dagelijkse bestaan, dan weet je dat er veranderingen aan komen. De behoeftes zullen hetzelfde blijven, de dragers en media en distributie zullen gaan veranderen.”
Een tweede punt dat hij wil maken is dat we steeds meer weten van onze klant. “Data en algoritmes bepalen nu al hoe media gemaakt en geconsumeerd worden. Kijk naar Netflix, dat is een goed voorbeeld.” Al die informatie gaat straks in combinatie met IoT een grote rol spelen.

Het is duidelijk: Heida kan ons vertellen wat IoT is en vooral ook wat het kan gaan betekenen. Als dat geen prikkelende afsluiting is…
 

inct.spiratie 2018 vindt plaats op 21 november 2018 in het WTC in Rotterdam. 8 sprekers zullen u bijpraten over de 2 hoofdthema's: blockchain en de platform-economie. De opening keynote zal aandacht besteden aan design thinking & design research en de closing keynote werpt een blik in d etoekomst: the internet of things. Er zijn in totaal 75 plaatsen beschikbaar!

Meer info & direct aanmelden.