Hans Lodders: De opkomst en (bijna) ondergang van een platform

Hans Lodders: De opkomst en (bijna) ondergang van een platform

Hans Lodders werkt bij Twijnstra Gudde waar hij als mede-directeur verantwoordelijk is voor de onderwijsadviesgroep. Dat hij daar terecht is gekomen is niet zo verwonderlijk gezien het aantal projecten dat Lodders de afgelopen jaren in de educatieve sector heeft gedaan. Zo is hij op dit moment als interim directeur ook verbonden aan Schola Medica in Utrecht, een opleidingsinstituut voor de spoedzorg (eerstehulp) in Nederland.

Eén van de projecten waar Hans Lodders bij betrokken was, is GroenGelinkt, een project waarbij een platform gemaakt is voor het duurzaamheidsonderwijs in Nederland. Een bijzonder project omdat er verschillende partijen bij betrokken waren, een zogenaamde triple helix: overheid, onderwijs en maatschappelijke organisaties.

Het doel van het platform was om het duurzaamheidsonderwijs beter toegankelijk te maken voor de verschillende doelgroepen. “Het interessante is dat het project nu een volgende fase ingaat. En dat heeft alles te maken met het businessmodel”.

Volgens Lodders is de achilleshiel dat de organisatie ‘te lean’ was. “Dat is in ieder geval een goede les. Lean is mooi vanuit organisatorisch oogpunt en je bent heel flexibel, maar tegelijkertijd ontbeer je de nodige slagkracht als het gaat om goede marketing. Daarbij kwam ook nog dat wij als platform zo’n vijfhonderd verschillende organisaties verbonden die wij beter vindbaar maakten. Als we als platform onszelf te groot zouden maken, zouden we juist die kleinere partijen weer dwars zitten.”Nu het platform staat en de doelen uit de eerste fase behaald zijn, wordt het tijd om na te denken hoe nu verder. “Projecten met de overheid hebben als nadeel dat de overheid veel tijd, energie en geld wil steken in het opzetten, maar zodra het staat zich ook graag weer terugtrekt. Dat brengt een nieuwe uitdaging met zich mee. Zo kijken we nu vooral naar activity based learning, oftewel: de deur uit en niet uit een boek leren. Een grote partij als Kennisnet wil daar wel achter staan en dus kijken we nu naar welke diensten GroenGelinkt kan aanbieden.”

De ervaringen met uitgevers zijn minder succesvol. “De houding van educatieve uitgevers naar een dergelijk platform is best wel problematisch. Hoewel je zou kunnen denken dat lokaal activity based learning op het gebied van duurzaamheid een prachtige aanvulling kan zijn op het bestaande curriculum, en het (open) aanbod van Groengelinkt dus ook een prachtige aanvulling kan zijn op de content van uitgevers, vonden ze het geen van allen interessant. Dat had alles te maken met relevantie ('duurzaamheid is geen thema') en met kwaliteit ('worden wij er als uitgever niet op aangekeken als een docent of leerkracht een keer een slechte ervaring heeft met een les in de buitenlucht?"). Persoonlijk vind ik die houding wat kortzichtig en angstgedreven, maar wellicht zijn de uitgevers het in de zaal daar niet mee eens.”

“Mede door het niet aanhaken van dit soort commerciële organisaties is het businessmodel en het bereik van GroenGelinkt niet tot volle wasdom gekomen.”

Lodders denkt dat de lessen van GroenGelinkt waardevol zijn voor iedere uitgever die nadenkt over het opzetten van of aanhaken bij een platform. Op inct.spiratie zal hij open zijn over de lessen die GroenGelinkt kunnen opleveren. Hij belooft een echt kijkje in de keuken.

INCT.SPIRATIE 2018: MEER INFO & DIRECT AANMELDEN