Europees bureau tegen nepnieuws onder vuur

Europees bureau tegen nepnieuws onder vuur
Het kabinet zal zich toch gaan inzetten om het bureau tegen nepnieuws, EUvs Disinfo, te laten sluiten. Het Europese Bureau ligt al een tijdje onder vuur vanwege een aantal discutabele uitspraken.

Het bureau, geïnitieerd is door de Europese Commissie, bestempelde onlangs drie Nederlandse perspublicaties ten onrechte als nepnieuws. Afgelopen week steunde een ruime Kamermeerderheid de motie van de SP en de VVD die het kabinet opriep om in Brussel te pleiten voor opheffing van het bureau EUvsDisinfo
De motie werd met een ruime meerderheid aangenomen maar de verantwoordelijke minister, Ollongren, reageerde terughoudend en wilde eerst overleg in het kabinet. 

Afgelopen vrijdag schreef de minister een brief aan de Tweede Kamer, mede namens de minister van Buitenlandse Zaken, waarin ze meldt dat de motie "qua overwegingen aansluit bij die van het kabinet en het kabinet de aangenomen motie daarom zal uitvoeren". De minister kondigt aan dat het kabinet in Europa draagvlak zal zoeken om de motie uit te kunnen voeren.

"De motie van de leden Kwint en Yesilgöz-Zegerius sluit qua overwegingen aan bij die van het kabinet en het kabinet zal de aangenomen motie daarom uitvoeren. Het kabinet zal in de gepaste gremia van de Europese Unie draagvlak proberen te vinden voor hetgeen de Kamer vraagt. Daarbij staat voor het kabinet zoals ook in mijn brief van 6 maart is weergegeven, het uitgangspunt voorop dat de onafhankelijkheid van de journalistiek te allen tijde moet worden gerespecteerd."