September 2016

September 2016

In dit nummer:


Dina Boonstra: ‘Het Noorden is van ons’
NDC mediagroep lijkt een zware periode definitief achter de rug te hebben. Na een aantal turbulente jaren schreef de Noordelijke uitgever van nieuwsmedia over 2015 zwarte cijfers. Onder leiding van algemeen directeur Dina Boonstra lijkt NDC weer op koers te zijn.

Zonder programmeren een webmagazine maken
Webmagazines worden steeds populairder. Het zijn websites die op magazines lijken, zowel wat betreft lay-out als verschijningsfrequentie. De lezer opent ze in de browser en leest online. Welke tools zijn er om zo’n online magazine te maken?
 
Vakbladen overleven als community’s

De afgelopen jaren hebben de grote uitgeverijen afstand gedaan van hun eens zo goed lopende vaktijdschriften. Die tijdschriften worden nu uitgegeven door nieuwe wendbare uitgeverijen en drukkers. Die pionieren met nieuwe businessmodellen, community’s en digitale publicaties.
 
OneWorld Data Atlas maakt ingewikkelde data helder

OneWorld Data Atlas zet met behulp van open data wereldwijde vraagstukken overzichtelijk op de kaart. Na de start in 2013 is de website flink uitgebreid. Er zijn nu elf onderwerpen: van water via bevolking tot millenniumdoelen. Redacties kunnen kaarten in hun eigen huisstijl vormgeven of visualisaties en analyses van data in opdracht laten maken.
  
De (trage) opmars van ePub3

In de discussie over de haalbaarheid van digitale uitgaven heeft lang de techniek centraal gestaan: welk documenttype bood de meeste mogelijkheden op al die verschillende apparaten met al die uiteenlopende besturingssystemen. Nu is techniek geen beperkende factor meer; op bijna alle platforms zijn goede resultaten mogelijk. Maar wat wil de lezer?
 
De opkomst van het scrollverhaal

Hoe kun je op internet een verhaal het beste vertellen? Veel websites experimenteren met nieuwe vormen. Zo publiceert de Volkskrant regelmatig een zogeheten scrollverhaal waarin fotografie, video en geluid de boventoon voeren. Het systeem werd ontwikkeld door het Nederlandse Scrollytelling.
 
Moderne toneelteksten van de vergetelheid gered

Het zijn kleine, handzame boekjes. De dunste tellen een pagina of veertig, de dikste bijna 250. De meeste bevatten toneelteksten, andere beschouwingen over toneel. Individueel zullen ze de bestsellerlijst niet halen, maar de 343 titels van De Nieuwe Toneelbibliotheek samen komen een heel eind.
 
Na de Brexit… een slagveld?

In deze aflevering van onze rubriek over de Britse uitgeefmarkt kunnen we uiteraard niet om de Brexit heen. We peilen de meningen van kenners. Wat zijn volgens hen – en volgens een aantal Britse sterauteurs – de gevolgen voor hun markt?
 
Subsidies: als het nét niet uit kan

Uitgeven begint met een idee. Daarna volgt een begroting maken. In de meeste gevallen gebeurt dat in de redelijke verwachting dat er voldoende binnenkomt om de investeringen te compenseren. Soms is dat echter twijfelachtig. Maar sommige publicaties móeten er gewoon komen. Dan is subsidiëring een mogelijkheid.