Wikipedia krijgt Erasmusprijs 2015

Wikipedia krijgt Erasmusprijs 2015

Door haar open karakter draagt Wikipedia bij aan het besef dat bronnen van kennis niet neutraal zijn en steeds gewogen moeten worden. Met deze kritische aandacht voor tekst, bronnen en vermeerdering van kennis, sluit Wikipedia goed aan bij het gedachtegoed van Erasmus, wereldburger en naamgever van de prijs."

De Erasmusprijs wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of instelling die een buitengewoon belangrijke bijdrage heeft geleverd op cultureel, sociaal of sociaal-wetenschappelijk gebied. De Erasmusprijs bestaat uit een geldbedrag van Euro 150.000. De prijs zal worden uitgereikt aan vertegenwoordigers van de Wikipedia community op een nader vast te stellen datum in het najaar van 2015.

 


Test je eigen uitgeefkennis

http://academy.inct.nl/