Wat is contentmarketing?

Wat is contentmarketing?

Contentmarketing is niet hetzelfde als ‘content inzetten als marketinginstrument’. Direct mail, advertenties en commercials zijn ook content en ze dienen ook als marketinginstrument, maar ze zijn geen contentmarketing. Bij contentmarketing gaat het om het tot stand brengen van een vertrouwensband met de klant. Niet de verkoop, het product of de organisatie staat centraal, maar de klant. En dat is best wennen voor de meeste organisaties.