Lezen van dagbladen op digitale platforms sterk in opmars

Lezen van dagbladen op digitale platforms sterk in opmars


Sinds 2011 volgt het  Media Standaard Survey (MSS) het gebruik van digitale platforms. Het doel hiervan is om de penetratie van het digitaal lezen in de tijd te volgen. Uit de nieuwe uitkomsten blijkt dat dagbladen zich goed voor de digitale platforms lenen: het percentage mensen dat dagbladen digitaal consumeert, is dan ook groter dan bijvoorbeeld tijdschriften.

Steeds meer nieuwskanalen
De computer is voor dagbladen net als in 2011 het grootste kanaal  voor digitaal lezen (33% bij dagbladen). De platforms smartphones en tablets  groeien daarnaast fors: inmiddels leest 13% van alle Nederlanders (13+) wel eens een dagblad op een smartphone en 8% op een tablet. Dit was een jaar geleden nog 9% respectievelijk 4%.

Papier het grootste nieuwskanaal
Met de opmars van de digitale dragers zou haast vergeten worden dat de gedrukte krant in Nederland veruit het meest gebruikt wordt: ruim 92% van alle Nederlanders doet dit. Ook zijn er natuurlijk de websites van de nieuwsmedia, maar die zijn in de MSS-cijfers buiten beschouwing gelaten. De nieuwssites worden maandelijks door de helft van de Nederlanders bezocht; gemiddeld gebeurt dit 21 keer. De juiste conclusie is dus dat de nieuwsmerken steeds meer kanalen ter beschikking krijgen om hun doelgroep op maat te bedienen. Iedere doelgroep heeft een voorkeur voor een eigen mix aan nieuwskanalen.

Profielen lezers digitaal nieuws
Wie zijn de lezers van dagbladen op de digitale platforms? Net als 2011 geven in 2012 mannen iets vaker aan digitale dagbladen te lezen. Maar het aandeel vrouwen is sinds 2011 sterk gegroeid. Digitale lezers zijn vooral onder de hoog opgeleiden te vinden. In deze groep is het aantal lezers op de mobiele devices niet alleen het hoogst, maar ook het sterkste gestegen.

Ook tussen de leeftijdsgroepen zien we verschillen in digitaal raadplegen van dagbladen: een smartphone wordt het meest door de jongere doelgroepen (13–34 jaar) gebruikt, terwijl de penetratie van de tablet als leesplatform in de groep 35-49 het hoogst is, gevolgd door de omliggende leeftijdsgroepen 20-34 jaar en 50-64 jaar.

Standaardcijfers Media Standaard Survey MSS
Media Standaard Survey is geïnitieerd door het Nationaal Luister Onderzoek (NLO), Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM), Stichting Kijkonderzoek (SKO) en Internetbereiksonderzoek STIR.
Het doel van het onderzoek is betrouwbare cijfers van de Nederlandse bevolking te verkrijgen voor mediabereiksonderzoek en om uitkomsten te wegen en te controleren. Het gezamenlijke basisonderzoek geeft sinds 2011 inzicht in het lezen van dagbladen op de computer, de mobiele telefoon/smartphone, de tablet en de digitale e-reader.