De sociale media nu, deel 1: platforms steeds meer gericht op beeldmateriaal

De sociale media nu, deel 1: platforms steeds meer gericht op beeldmateriaal

Dat het nieuwe inmiddels wel van het fenomeen sociale media af is, betekent niet dat de ontwikkelingen stilstaan, in tegendeel. In twee artikelen besteden wij aandacht aan de stand van zaken bij de sociale media, met name in Nederland.