Wet Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie in voorbereiding

Wet Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie in voorbereiding

De Wet Toezicht gelijke kansen werving en selectie is in voorbereiding. Daardoor is de kans groot dat werkgevers in de loop van 2024 te maken krijgen met nieuwe vereisten op het gebied van werving en selectie.

Als deze nieuwe wetgeving van kracht wordt, brengt essentiële dat veranderingen in het wervings- en selectieproces met zich mee. Het is voor werkgevers van belang om goed geïnformeerd te zijn, niet alleen om aan de wettelijke eisen te voldoen, maar ook om een inclusief wervings- en selectiebeleid te waarborgen. De Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) biedt op 5 maart een (gratis) online kennissessie aan.

Foto Kindel Media