Start Leesoffensief Heel mbo leest!

Start Leesoffensief Heel mbo leest!

Kennispunt MBO Taal en Rekenen (MBO Raad), Stichting Lezen en Mbo Taalacademie (ITTA) zijn het Leesoffensief ‘Heel mbo leest!’ gestart. Heel mbo leest! is het landelijke initiatief om vrij lezen, leesmotivatie en leesbevordering op te nemen in het mbo-onderwijs. Doel van het leesoffensief: de taalontwikkeling van studenten extra stimuleren en daarmee schoolprestaties verbeteren en kansengelijkheid vergroten.

Het leesoffensief: net zo divers als het mbo-onderwijs

Om scholen op weg te helpen, publiceren Kennispunt MBO Taal en Rekenen (MBO Raad) en Stichting Lezen de Handreiking Leesoffensief –‘Heel mbo leest!’. Voor het opstellen van de handreiking spraken zij met verschillende mbo-scholen en bibliotheken. De inspiratie, waardevolle tips én valkuilen die uit de gesprekken naar voren kwamen, staan in de praktijkvoorbeelden.

Gerlien van Dalen, directeur-bestuurder van Stichting Lezen en voorzitter van de Leescoalitie: ‘We zien dat vanuit de mbo-besturen de belangstelling voor leesbevordering de laatste jaren toeneemt. Recent kregen we zeer goed nieuws toen bekend werd gemaakt dat vanuit het Masterplan basisvaardigheden (OCW) € 74 miljoen beschikbaar komt om de komende drie jaar meer scholen en kinderopvanglocaties te laten profiteren van BoekStart en de Bibliotheek op school. Op sommige plekken is er al sprake van structurele samenwerking tussen Bibliotheek en mbo, maar met deze Impulsregeling kan de Bibliotheek die samenwerking flink uitbreiden, met name binnen de opleiding Pedagogisch Werk en Onderwijsassistent.’

Handreikingen als wegwijzer

De Handreiking Leesoffensief – ‘Heel mbo Leest!’ bevat praktische tips en handvatten om met lezen aan de slag te gaan. Vanwege de enorme diversiteit in het mbo-onderwijs en de wijze waarop het leesoffensief wordt vormgegeven, dient de handreiking gelezen te worden als een wegwijzer, want dé handreiking voor hét leesoffensief bestaat niet. De Handreiking Samenwerking met de Bibliotheek geeft uitleg over de manier waarop lokale bibliotheken scholen kunnen ondersteunen bij een leesoffensief met de aanpak de Bibliotheek op school mbo. In de publicatie Young Adult literatuur – een wereld aan mogelijkheden, legt onderzoeker Linda Ackermans uit wat de meerwaarde is van Young Adult literatuur en hoe dit genre ingezet kan worden in het mbo.

Over BoekStart en de Bibliotheek op school

Stichting Lezen biedt met BoekStart en de Bibliotheek op school een structurele aanpak voor leesbevordering in de kinderopvang en op school. Het programma stimuleert de positieve leesspiraal: voorlezen, beter lezen, doorlezen, blijven lezen. BoekStart en de Bibliotheek op school zijn ontwikkeld door Stichting Lezen, in samenwerking met de KB, nationale bibliotheek. De programma’s worden, met ondersteuning van de Provinciale Ondersteuningsinstellingen (POI’s), uitgevoerd door lokale bibliotheken. Ze worden onder de noemer Kunst van Lezen gefinancierd door het ministerie van OCW.