NRC Media B.V. wordt Mediahuis NRC B.V.

NRC Media B.V. wordt Mediahuis NRC B.V.

Om duidelijker te communiceren dat NRC Media onderdeel is van Mediahuis, wordt de naam gewijzigd van NRC Media B.V. in Mediahuis NRC B.V. De naamswijziging heeft geen invloed op het beleid van NRC Media of op de relatie met Mediahuis Nederland.