SIDN op zoek naar tools voor grip op desinformatie

SIDN op zoek naar tools voor grip op desinformatie

SIDN fonds roept op om voorstellen in te dienen voor tools en instrumenten waarmee we meer grip krijgen op desinformatie (het bewust verspreiden van informatie die erop gericht is mensen te misleiden of sterk te beïnvloeden). SIDN fonds staat voor een sterk internet voor iedereen. Het investeert in projecten met lef en maatschappelijke meerwaarde, die bijdragen aan een sterker internet, empowerment van de gebruiker of die het internet op een vernieuwende manier inzetten.