Koninklijke Boekverkopersbond versterkt zich: Primera winkels sluiten aan als lid

Koninklijke Boekverkopersbond versterkt zich: Primera winkels sluiten aan als lid

Alle 525 leden van Primera zijn per 1 januari jongstleden lid geworden van de Koninklijke Boekverkopersbond (KBb). Met deze vergroting van het ledenbestand neemt de collectiviteit van de KBb toe en wordt de positie van boekverkopers verder versterkt en verbreed.