CB en duurzaamheid: biogas en zonnepanelen

CB en duurzaamheid: biogas en zonnepanelen

Het CB timmert flink aan de weg als het gaat om duurzaamheid. Twee recente ontwikkelingen: het gebruik van biogas voor de lange afstanden en meer dan 2000 zonnepanelen op het nieuwe magazijn dat op dit moment gebouwd wordt.

Sinds dit voorjaar tankt CB voor LNG vrachtwagens, trekker-trailer voor lange afstanden, Bio-LNG en bespaart daarmee tot 99,8% aan CO2-uitstoot ten opzichte van diesel. Arjan de Jong, manager vervoer CB: "Onze LNG-vrachtwagens zijn al duurzamer dan trucks die rijden op diesel. Met Bio-LNG zetten we de volgende stap."

Bio-LNG is een lokaal geproduceerde brandstof die gewonnen wordt uit biogas van afvalstromen, zoals organisch huishoudelijk afval, slib, mest of landbouwafval. Dit biogas wordt opgewaardeerd en vloeibaar gemaakt tot Bio-LNG, bestaande uit bijna 100% methaan. Door brandstof te produceren uit afval draagt Bio-LNG bij aan een circulaire economie.

De Jong: ‘De komende 18 maanden nemen we deel aan een Europese studie waarbij praktijkgegevens van de inzet van deze trucks verzameld en geanalyseerd worden. We krijgen hiervoor subsidie waardoor Bio-LNG net zo duur is als LNG.’ Tijdens de studie rijdt CB met verschillende blends (verschillende verhoudingen Bio-LNG/fossiele LNG). Afhankelijk van de blend is tot 99,8% CO2-reductie te realiseren. CB neemt deel aan deze studie met de LNG-vloot die in Nederland rijdt (exclusief de twee LNG-auto’s in België).

Duurzaamheidsambities
CB is ambitieus als het gaat om duurzaam vervoer. En heeft daarin ook al flink stappen gezet. Het doel voor 2020: 40% minder CO2- en 80% minder fijnstofuitstoot. De Jong: ‘Naast Bio-LNG verduurzamen we onder andere door slimme bundeling van goederenstromen samen met partners, zodat we samen minder kilometers maken. We zetten daarnaast in op elektrisch vervoer, milieuvriendelijkere brandstoffen als CNG, Euro-6 motoren en het coachen van chauffeurs in duurzaam rijden.’ 

Zonnepanelen

In Culemborg bouwt CB een nieuw magazijn. CB wil het dak en een deel van de gevel van dit nieuwe pand bekleden met zonnepanelen en zo 469.000 KWh per jaar aan duurzame energie opwekken (dit staat gelijk aan ongeveer 156 huishoudens).
Het nieuwe magazijn is 33 meter hoog, 100 meter lang en 30 meter breed en biedt ruimte aan 2260 zonnepanelen.

Janet Verdonk, facilitair manager bij CB: ‘Het zou fantastisch zijn om deze stap te kunnen zetten. We kijken al enige tijd naar mogelijkheden om onze eigen duurzame energie op te wekken. Op onze huidige panden kan dit helaas niet zonder grote investeringen in de constructie. Bij het nieuwe magazijn hebben we vanaf de allereerste plannen in de constructie rekening gehouden met de wens om zonnepanelen te plaatsen. Op dit moment lopen er subsidieaanvragen bij de Europese Commissie en in het kader van Stimulering Duurzame Energietransitie. Met de gemeente Culemborg en de omgevingsdienst Rivierenland is overleg over de invulling. We hopen in het najaar de zonnepanelen te installeren.’

Volautomatisch magazijn
Het nieuwe magazijn kan volautomatisch bevoorraad worden, zonder dat daar handen aan te pas komen. Het verzamelen van orders gebeurt in dit magazijn volgens het ‘goods-to-man’ principe – goederen komen naar de mensen toe in plaats van andersom. Het sluit naadloos aan op de ontwikkelingen in de markt; voorraden en bestellingen zijn kleiner van omvang en tegelijkertijd wordt er vaker besteld en herbevoorraad. CB verwacht het magazijn in april 2021 in gebruik te nemen.