TCE: nieuw platform om content te delen en verhandelen

TCE: nieuw platform om content te delen en verhandelen

Onder leiding van Joris van Lierop en Wouter Hulst is The Content Exchange (TCE) van start gegaan. Op dit platform kunnen makers en verspreiders van (nieuws)content hun materiaal aanbieden of het aangeboden materiaal afnemen, of beide. Het platform zorgt voor de afhandeling. TCE ondersteunt het delen van content in de vorm van video, foto, audio en tekst.

Voor veel content is er een grotere doelgroep dan die via de eigen platformen wordt bereikt. Het voordeel voor media die nu een klein publiek bedienen is dat ze door content te delen op bepaalde onderwerpen een groter publiek kunnen bereiken, terwijl algemene media specialistische of lokale bijdragen kunnen binnenhalen, zonder zelf de expertise permanent in of aan huis te hebben. In het algemeen verhoogt delen het bereik, terwijl de vrees dat overal hetzelfde te vinden is niet terecht is. Uit onderzoek blijkt dat ook de grootste sites onderling op dagbasis een beperkte overlap in bezoek hebben. Potentieel kan 70% meer bereik worden behaald door content te delen (bron NOBO).

Partijen die deelnemen met TCE bepalen zelf of ze alleen content aanbieden of afnemen, of beide. De uitgever bepaalt welke content met wie wordt gedeeld en onder welke voorwaarden. Op die manier kunnen redacties zelf bepalen wanneer ze samen willen werken en hoe ze zich kunnen onderscheiden. De aanbieders van de content zijn en blijven houder van en verantwoordelijk voor de auteursrechten op het materiaal.

De aanbieder kan zelf de prijs voor het (her)gebruik vaststellen. Dat kan op basis van een CPM-tarief of een fixed price. Er kunnen plafonds en caps worden afgesproken om kosten voorspelbaar te houden. Content kan ook voor € 0 worden aangeboden of er kan voor plaatsing worden betaald (branded content). Als een partij content exclusief wil delen, dan regelt TCE dat deze content alleen voor die redactie beschikbaar is.

TCE vraagt een deel van de omzet die de aanbieder over de gedeelde content realiseert. Het percentage loopt af naarmate een partij meer omzet op het platform genereert.

TCE zit momenteel in het proces van testen en ontwikkelen. Naar verwachting wordt het in juni operationeel. Geïnteresseerden kunnen zich melden op info@tce.exchange.