Ook Amstelveen richt mediafonds op

Ook Amstelveen richt mediafonds op

Voor het goed functioneren van de democratie is het van groot belang dat de macht gecontroleerd wordt, niet alleen door de politieke instituties, maar zeker ook door de pers. Door de teruglopende advertentie- en abonnentsinkomsten zijn veel nieuwsmedia gedwongen geweest aan schaalvergroting te doen. Daardoor is niet meer in alle gemeenten politieke verslaggeving aanwezig.

Amstelveen is zo’n gemeente, en het is een van de vele gemeenten waarin het bestuur nu maar zelf zijn tegenmacht organiseert. Daarvoor richt het een mediafonds op dat de lokale journalistiek in Amstelveen een impuls moet geven. Journalisten die een journalistieke productie willen maken kunnen een aanvraag doen bij het fonds. Om de neutraliteit van de verslaglegging te waarborgen wordt een onafhankelijke mediaraad benoemd die de aanvragen beoordeelt. Die toetst niet op inhoud, maar beoordeelt slechts of het voorstel aan de formele regels voldoet.

Het instellen van een onafhankelijk mediafonds is aangekondigd in het collegeprogramma 2018-2022. De gemeenteraad heeft het college in oktober 2019 gevraagd een voorstel te maken. "Amstelveners hebben recht op te weten wat er in hun woonplaats gebeurt. Hiervoor is lokale onderzoeksjournalistiek een goed middel. Een onafhankelijk mediafonds kan een belangrijke bijdrage leveren aan dit soort journalistiek," aldus wethouder Rob Ellermeijer (Mediabeleid) in een toelichting op het voorstel.