Ouders van Nu in actie voor investeringen in het onderwijs

Ouders van Nu in actie voor investeringen in het onderwijs

Met de campagne ‘Goed onderwijs: ik teken ervoor’ wil Ouders van Nu de acties in het onderwijs op 30 en 31 januari steunen. Steeds meer ouders maken zich zorgen over de kwaliteit van het onderwijs in Nederland. De hoge werkdruk waarmee het onderwijzend personeel te maken heeft, heeft ook impact op het leven buiten het schoolplein.

Hilde Tholen, hoofdredacteur Ouders van Nu: “De problemen in het onderwijs raken allang niet meer alleen de scholen zelf. Steeds meer ouders in Nederland maken zich zorgen over de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs. En terecht! Het tekort aan gekwalificeerd personeel groeit snel en de kwaliteit van ons basisonderwijs staat zwaar onder druk. Het is niet meer vanzelfsprekend dat onze kinderen elke dag goed onderwijs krijgen. Terwijl dat juist een van de sociale rechten van de Nederlandse samenleving is.”

Goed onderwijs: ik teken ervoor

De redactie roept ouders via oudersvannu.nl/onderwijspetitie op om een petitie te tekenen. Daarnaast kunnen ouders samen met hun kind een tekening van een handje maken en die opsturen naar de redactie. Op donderdagochtend 30 januari opent Ouders van Nu een pop-upklas bij de Tweede Kamer in Den Haag en worden de petitie en alle handtekeningen van de kinderen aangeboden aan het kabinet.

Enkele feiten

  • In 2020 hebben 55.000 leerlingen in het primair onderwijs geen leraar voor de klas, dit loopt op naar bijna 100.000 leerlingen in 2025 en bijna 240.000 leerlingen in 2028.
  • Structurele investeringen zijn nodig, zodat het onderwijs weer een aantrekkelijke sector wordt om in te werken.
  • Als structurele investeringen uitblijven, krijgen onze kinderen straks les van onderwijzend personeel zonder opleiding, krijgen we vierdaagse schoolweken of moeten scholen sluiten.
  • Het tekort heeft niet alleen impact op de kinderen, maar ook op ouders en werkgevers.
  • Het lerarentekort treft vooral leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het wordt onmogelijk om alle leerlingen goed onderwijs te blijven bieden.
  • De ongelijkheid tussen groepen leerlingen groeit. Het aantal particuliere scholen stijgt, meer scholen vragen een torenhoge ouderbijdrage en steeds vaker kiezen ouders voor betaalde bijles.