Vandaag 100 jaar geleden: de eerste Volkskrant

Vandaag 100 jaar geleden: de eerste Volkskrant

100 jaar geleden, op 2 oktober 1919 werd de allereerste editie van de Volkskrant gepubliceerd. Toen nog geen dagblad maar een weekblad van 4 pagina's en een clubblad: van de Federatie der Diocesane R.K. Volks- en Werkliedenbonden in Nederland.

De naam Volkskrant was bewust gekozen om de doelgroep, het katholieke arbeidersvolk, aan te spreken. Dat volk moest worden losgeweekt uit de verderfelijke invloedssfeer van de socialisten en de goddeloze ‘neutralen’.

Hoofdredacteur van de Volkskrant was J.B. (Jan) Vesters, een vooraanstaand katholiek journalist en langjarig hoofdredacteur van het R.K. Dagblad Het Huisgezin in Den Bosch, waar ook de Volkskrant werd uitgegeven. De frequentie van de krant werd in een flink tempo opgevoerd; binnen een jaar verscheen de Volkskrant drie keer per week. Op zaterdag 1 oktober 1921 verscheen de Volkskrant voor het eerst als ‘Dagblad voor het katholieke volk’. Deze datum wordt in de persgeschiedenis als start van de ‘echte’ Volkskrant beschouwd. 

Lees verder bij De Volkskrant