Onderwijsdienstverlener The Learning Network op koers in transitie

Onderwijsdienstverlener The Learning Network op koers in transitie

The Learning Network (TLN) is op koers in de transitie van traditionele boekendistributeur naar een innovatieve onderwijsdienstverlener. Het afgelopen jaar en het lopende boekjaar zijn overgangsjaren om de organisatie te transformeren door investeringen in nieuwe activiteiten die passen binnen deze strategie en het aantrekken van hoog gekwalificeerde IT-specialisten.

TLN wist de kasstroom met ruim € 9 miljoen in het afgelopen boekjaar te verbeteren. "Deze verbetering is bereikt door een beter werkkapitaal en een lagere investering in met name traditionele huurboeken en abonnementen", stelt Barent Momma, bestuursvoorzitter van TLN. Momma is begin dit jaar aangenomen om gestalte te geven aan de nieuwe strategie.

"Over vijf jaar zijn we een onderwijsdienstverlener, die instellingen, leraren en leerlingen ontzorgt en onderwijs op maat faciliteert".
De netto-omzet over 2018 (€ 277 miljoen) is met 20 miljoen gedaald in vergelijking met 2017 (€ 297 miljoen). Het netto-resultaat in de jaarrekening 2018 daalt ten opzichte van 2017 met ongeveer € 5 miljoen. De omzet daalt onder andere door demografische ontwikkelingen en het afstoten van niet-kern bedrijfsactiviteiten. Daarbij investeert TLN gericht in haar organisatie, haar digitale infrastructuur en in nieuwe educatieve diensten.

Focus op innovatieve dienstverlening
Momma: "In onze nieuwe strategie hebben we een scherpe focus op onze rol als innovatieve onderwijsdienstverlener. Een aantal activiteiten binnen TLN pasten daar niet bij, die hebben we in 2017 en 2018 afgestoten. Aan de andere kant hebben we geïnvesteerd een nieuwe digitale straat en infrastructuur en lanceren we nieuwe producten en diensten. De kosten die daarmee gemoeid zijn, zie je terug in de cijfers. Zo hebben we geïnvesteerd in een trainingsdivisie om leraren te trainen in digitale vaardigheden en kunde. Inmiddels hebben we al ruim 1.000 docenten getraind."

"Wij maken flinke stappen in de transformatie van een logistieke onderneming voor schoolboeken naar een onderwijsdienstverlener. Met meer dan 100 IT-professionals ontwikkelen wij digitale oplossingen voor instellingen, docenten en studenten. Zo ontwikkelen wij een platform waar iedereen zijn eigen ‘afspeellijsten’ maakt: de docent stelt heel eenvoudig zijn eigen leermiddelenlijst samen en maakt deze beschikbaar voor studenten. Wij brengen volledig onafhankelijk alle mogelijke leermiddelen bij elkaar, van uitgevers én eigen materiaal. Aantrekkelijk navigerend, passend bij hoe mensen zoeken en leren. Overzichtelijk, veilig en eenvoudig te delen."