Digitale media worden goedkoper (update)

Digitale media worden goedkoper (update)
Het btw-tarief voor gedrukte en digitale media kan eindelijk worden gelijkgetrokken. De Europese regels die een gelijke fiscale behandeling tot dusver verhinderden, zullen binnenkort verdwijnen, meldt minister Wopke Hoekstra  aan de Tweede Kamer.

Hiermee komt een einde aan de ongelijkheid tussen print-producten en digitale content. Voor de eerste geldt al jaren het lage btw-tarief terwijl digitale content tegen het hoge tarief berekend moest worden. Dat hield onder meer de prijs van e-books kuntsmatig hoog. De minister is positief dat er eindelijk een akkoord bereikt gaat worden in Brussel. Tsjechië blokkeerde al lange tijd het voorstel, maar het land heeft nu eindelijk zijn bezwaren ingetrokken.

Hoekstra tempert  de verwachtingen nog wel engiszins: "Ik wil dit graag snel gaan regelen, maar ik ben ook voor een ordentelijk proces", zo schrijft hij. "Een en ander zal afgestemd moeten worden met de uitgeefsector en de minister van Onderwijs, die over media gaat. Als de wetgeving klaar is, heeft de Belastingdienst minstens drie maanden nodig om de aanpassingen door te voeren."

UPDATE: 2 oktober
De Europese ministers van Financiën hebben vandaag unaniem ingestemd met een wijziging van de Btw-richtlijn die een verlaagd btw-tarief op digitale media mogelijk maakt. Uitgevers zijn verheugd.

Nadat Tsjechië eerder tot drie keer toe haar veto had gebruikt om het voorstel tegen te houden, schaarden de 28 Europese ministers van Financiën zich vandaag wel unaniem achter het voorstel. Nu zijn de lidstaten zelf aan zet. Zij kunnen op korte termijn gebruikmaken van de mogelijkheid om op digitale publicaties hetzelfde lage btw-tarief toe te passen als op gedrukte boeken, dagbladen en magazines.