Kleinere uitgeefbedrijven in het rood door btw-verhoging naar 9 procent

Kleinere uitgeefbedrijven in het rood door btw-verhoging naar 9 procent
Als gevolg van de btw-verhoging daalt het bedrijfsresultaat van uitgevers aanzienlijk. Die conclusie trekt economisch onderzoeksbureau Decisio, dat in opdracht van de Mediafederatie de gevolgen onderzocht van het kabinetsvoornemen om het verlaagde btw-tarief te verhogen van 6 naar 9 procent.

Het kabinet wil de btw-verhoging per 1 januari 2019 laten ingaan. Dat levert de schatkist per jaar 2,6 miljard euro aan extra btw-inkomsten op. Dat gaat echter ten koste van sectoren die nu nog het 6%-tarief kennen.

Verwachte omzetdaling van 40 miljoen
Voor de uitgevers van boeken, kranten en magazines leidt de verhoging van het lage btw-tarief tot een aanzienlijke omzetdaling van ruim 40 miljoen euro. De werkgelegenheid daalt naar verwachting met minimaal 150 fte, waarbij een daling van de inzet van freelancers nog niet is meegeteld.

Verlaging inkomstenbelasting compenseert nauwelijks
Naast de verhoging van het verlaagde btw-tarief, wil het kabinet de inkomstenbelasting juist verlagen. Het onderzoeksrapport laat echter zien dat de verlaging van de inkomstenbelasting de negatieve effecten maar zeer beperkt compenseert.

Kleinere uitgeefbedrijven in problemen
Decisio berekende ook het effect van de btw-verhoging op het bedrijfsresultaat van de uitgevers. Conclusie is dat de uitgevers van boeken, dagbladen en magazines een directe daling van het bedrijfsresultaat van in totaal circa 25 miljoen euro per jaar moeten incalculeren.
Dat is problematisch, in het bijzonder voor kleine en middelgrote uitgevers. Rekenvoorbeelden in het onderzoeksrapport laten zien dat het bedrijfsresultaat van de middelgrote en kleinere uitgeverijen zodanig daalt, dat de continuïteit van deze bedrijven in het geding kan komen.

Belemmering voor digitale transitie
Voor alle uitgeefbedrijven geldt dat bij dalende bedrijfsresultaten, de investeringen in de digitale transitie moeilijker te financieren zijn. Die investeringen blijven echter zeer noodzakelijk om op termijn te kunnen overleven.

Schadelijk voor diversiteit en pluriformiteit
Als gevolg van de btw-verhoging zullen uitgevers genoodzaakt zijn verder in de kosten te snijden. Dat heeft negatieve gevolgen voor boeken, dagbladen en magazines die voor een kleinere doelgroep worden uitgegeven. Denk daarbij aan kleinere dagblad- en magazinetitels en risicovolle, minder winstgevende boektitels. Dat brengt risico’s met zich mee voor de diversiteit en pluriformiteit van het aanbod.

Op woensdag 6 juni is het onderzoeksrapport aangeboden aan staatssecretaris Snel van Financiën.

Download hier het rapport

(bron: De Mediafederatie)