Boekblad heeft nieuwe eigenaar

Boekblad heeft nieuwe eigenaar
Boekblad heeft een nieuwe eigenaar. Nadat Pubmedia op 31 januari jl. failliet ging is gezocht naar een partij die het vakblad wilde voortzetten. Die partij is gevonden: Stip Media uit Alkmaar.

Naast Boekblad neemt Stip Media ook de andere titels over: LIVRE Magazine, Lijstenboek en Mediafacts. Stip Media werd in 2004 door Vincent van de Vrede opgericht. In eerste instantie richtte hij zich op de in- en verkoop van antiquarische uitgaven onder de handelsnaam Bodoni. Ook vandaag de dag vormt Bodoni een klein onderdeel van Stip Media: oude liefde roest niet!

De nadruk kwam in de loop der jaren steeds meer te liggen op het maken van content voor verschillende opdrachtgevers. Later kwam daar ook het uitgeven van bladen en boeken bij. Hieronder ook eigen titels, zoals Boekenpost. Andere special interest-titels als Zenit, De Sterrengids, Verzamelkrant, Prachtvondsten en Origine volgden.

Komende week zal het even stil zijn rond Boekblad als alle praktische zaken rondom de overname geregeld gaan worden.