Gratis lessenpakket over auteursrecht

Gratis lessenpakket over auteursrecht
KlasseTV en de Federatie Auteursrechtbelangen hebben een nieuw,gratis lespakket over auteursrecht gelanceerd.

Het nieuwe lespakket bestaat uit zes lessen voor de hoogste klassen van het basisonderwijs. Iedere les beschikt over lesbrieven en werkbladen. De lessen bestaan uit video’s, discussies en verwerkingsopdrachten. De leerlingen krijgen tevens een informatiebrief mee voor hun ouders, zodat zij bekend worden met het auteursrecht en er thuis verder over gepraat kan worden.

Vorig jaar lanceerden KlasseTV en de Federatie Auteursrechtbelangen al een les over auteursrecht: ‘Dossier Auteursrecht’.

De Stichting Federatie Auteursrechtbelangen – Organisatie voor auteursrecht en naburige rechten – is het samenwerkingsverband tussen het Platform Makers, het Platform Creatieve Media Industrie en VOI©E. De Federatie heeft als doelstellingen het vergroten en versterken van het draagvlak voor het auteursrecht, en de bescherming en verbetering van de positie van de rechthebbenden.