Europees actieplan voor Open Acces

Europees actieplan voor Open Acces
Nederland maakt zich gedurende het EU-voorzitterschap sterk voor een Europese aanpak van open toegang tot wetenschappelijke publicaties (open access) en optimaal hergebruik van onderzoeksgegevens. In de zojuist gepresenteerde Amsterdam Call for Action zijn duidelijke ambities geformuleerd om dat in internationaal verband te bereiken.

De Amsterdam Call for Action werd gepresenteerd aan staatsecretaris Dekker tijdens de Open Science Conference in Amsterdam. Op deze conferentie, georganiseerd in het kader van Nederlands EU-voorzitterschap, kwamen afgevaardigden van Europese universiteiten, wetenschappers, onderzoeksinstellingen, uitgevers en bedrijven bijeen om samen te werken aan een concrete actieagenda voor open science voor de komende jaren. Door op Europese schaal, en met de Europese Commissie en andere lidstaten samen te werken met duidelijke afspraken, acties en prioriteiten, hoopt Nederland de ontwikkeling van open science te versnellen.

VSNU-voorzitter Karl Dittrich: ‘Je ziet dat het draagvlak voor open access bij alle betrokkenen groeit, zowel nationaal als internationaal. Ook de komende jaren zet de VSNU zich in om in Europees verband deze ‘call for action’ om te zetten in ‘action’.’

In Nederland worden door wetenschappers, universiteiten, onderzoeksfinanciers en wetenschappelijke uitgevers al belangrijke stappen op dit terrein gezet. Zo is open access publiceren een prioriteit van de VSNU. Universiteiten onderhandelen in VSNU-verband sinds anderhalf jaar met grote wetenschappelijke uitgevers om meer wetenschappelijke artikelen open access gepubliceerd te krijgen. Karl Dittrich: ‘Nederland wordt in Europees verband als gidsland beschouwd, maar een grote doorbraak naar vrije toegang tot wetenschappelijke publicaties is alleen internationaal te bereiken. Zo zullen uitgevers de traditionele wijze van publiceren pas veranderen als een substantieel aantal landen wil dat open access de norm wordt.’