Naar een duurzamer tijdschrift

Naar een duurzamer tijdschrift
Is het mogelijk een tijdschrift te produceren met een lagere klimaatimpact? Het tijdschrift Duurzaam Geproduceerd is het gelukt. Na een nulmeting zijn diverse mogelijkheden om het productieproces en het product te verduurzamen besproken met alle betrokken partijen en is een nieuw tijdschrift gemaakt. Resultaat: een kwalitatief hoogwaardig tijdschrift met een 25 procent lagere CO2-footprint. En dat terwijl Duurzaam Geproduceerd al behoorlijk duurzaam werd gemaakt.

Efficiëntere omgang met grondstoffen leidt niet alleen tot verduurzaming, het kan ook tot lagere kosten leiden. Dit is eerder al gebleken in het project Duurzaam Boek. Hierin werd bij de productie van een boek een CO2-reductie van 51 procent gerealiseerd en een kostenreductie van circa tien procent.

Het project Duurzaam Tijdschrift was een logisch vervolg. De doelstelling van dat project is: via ketensamenwerking een tijdschrift produceren met een lagere klimaatimpact. Om te kunnen vaststellen of die doelstelling werd gehaald is het magazine Duurzaam Geproduceerd eerst onderworpen aan een nulmeting. Vervolgens zijn met de bij de productie betrokken partijen verduurzamingsmogelijkheden besproken. En daaruit kwam een nieuw tijdschrift voort.

Het hele artikel over Duurzaam Tijdschrift en een interview met de uitgever van Duurzaam Geproduceerd leest u in het decembernummer van het inct.magazine