3 grote uitgevers organiseren event: De Beste Boeken Live @Ziggo Dome

3 grote uitgevers organiseren event: De Beste Boeken Live @Ziggo Dome


Juist in deze tijd, waarin de boekhandel het moeilijk heeft door veranderend koopgedrag, willen VBK Uitgevers, LannooMeulenhoff en WPG Uitgevers optimale suggesties doen om boeken onder de aandacht te brengen. De deelnemers aan het programma ‘Boekondernemer van de Toekomst’ van de KBB hebben onlangs aangegeven dat er bij boekverkopers behoefte is aan een meer klantgerichte beurs, in aanvulling op het bestaande aanbod. Vandaar dat deze drie uitgeefconcerns het initiatief hebben genomen een evenement te organiseren waarin de vraag ‘hoe verleiden we klanten om boeken te kopen’ centraal staat.

De Beste Boeken Live @ Ziggo Dome is een dag om boekverkopers te inspireren, auteurs te ontmoeten en vooral in gesprek te gaan over sales en marketing. Het programma biedt ook ruimte aan het CRM-programma van Boek & Bedrijf en het marketingplein van Libris.