Rijksmuseum en ThiemeMeulenhoff werken samen

Rijksmuseum en ThiemeMeulenhoff werken samen


Eric Razenberg, algemeen directeur van ThiemeMeulenhoff: 'We worden ons er meer en meer van bewust dat kinderen op heel verschillende manieren leren. Sommigen leren door te lezen, anderen leren door te kijken, te luisteren, te ervaren of te doen. Om recht te kunnen doen aan de verschillende kinderen en hun verschillende manieren van leren is een variëteit aan leermogelijkheden of leersituaties nodig, ook buiten het instituut school en buiten de lesmethode. Het Rijksmuseum speelt hier een belangrijke rol.'