hrm


SER adviseert over hybride werken

Op verzoek van het kabinet heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) een advies uitgebracht over het hybride werken. Verwachting is dat minister Van Gennip en de vaste Tweede Kamercommissie de SER-commissie zullen uitnodigen voor een toelichting op het advies. Vervolgens zal het kabinet met een reactie komen via een brief aan de Tweede Kamer.


Employer Branding op TikTok: hoe zit dat?

TikTok is de grote winnaar qua social media gebruik. Dit is gebleken uit het jaarlijkse Nationale Social Media Onderzoek van Newcom (2022). Het aantal TikTok-gebruikers ligt in 2022 75%(!) hoger dan in 2021. Wat biedt dit voor mogelijkheden voor personeelswerving op TikTok? (met voorbeelden uit het boekenvak!)