bereikmeting


Dagbladen: digitale stijging maakt daling print ruimschoots goed

Het bereik van de gedrukte dagbladen blijft groot. Ruim een derde van de Nederlanders leest dagelijks een of meer gedrukte kranten. Dat blijkt uit NOM Printmonitor 2020 met de bereikscijfers over de periode Q4-2019 t/m Q3-2020. Hoewel print daalde, steeg het digitale bereik zo sterk dat die daling gecompenseerd wordt.


Talpa Network maakt effect van radiocommercials direct meetbaar

De direct response van een radiospot is vanaf nu goed meetbaar en optimaliseerbaar dankzij een nieuwe methodiek. Talpa Network ziet een stijging tot wel 92 procent van het aantal webbezoekers direct na het uitzenden van een radiospot. Dit plaatst het medium radio, dat lang gezien werd als vooral effectief voor branding, volgens Talpa in een ander licht.


Digitaal bereik magazines groeit met 5%, vrouwenbladen populair op Insta

Het merkbereik van magazines groeit gestaag. Dit komt vooral door een stijging van het online bereik. In totaal stijgt het merkbereik van magazinemerken met 3%, waarvan het digitale bereik met 5%. Dit blijkt uit de rapportage NOM Mediamerken 2020-III, die op 15 oktober door NOM is gepubliceerd.


Digitale platforms bezorgen dagbladen het meeste bereik

Dagbladen bereiken met hun sites en apps beduidend meer lezers dan met de papieren versie. Gemiddeld voegen de digitale kanalen maandelijks 60 procent toe aan het bereik van de dagbladtitels. Dat blijkt uit NOM Mediamerken 2020-III.


Twee derde van podcastluisteraars luisterde meer podcasts tijdens lockdown

Bijna een op de vijf consumenten geeft aan dat tijdens de 'coronalockdown' dit voorjaar hun luistergedrag compleet is veranderd. Twee derde van de podcast luisteraars geeft aan in die periode meer podcasts te zijn gaan luisteren. Dat blijkt uit het vandaag verschenen Online Radio en Podcast Onderzoek 2020


Printbereik magazines blijft onveranderd hoog

Het bereik van magazines laat al geruime tijd een consistent beeld zien. Het bereik blijft onveranderd hoog. In de laatste NOM Print Monitor (NPM 2020-III, periode Q3 2019 t/m Q2 2020) die op 24 september 2020 is gepubliceerd, zijn stijgingen zichtbaar in diverse magazinecategorieën. In deze meetperiode zien vooral magazines in de categorieën vrouwen, jongeren en reis & recreatie het bereik stijgen.


70% van magazines zien merkbereik stijgen

Van de 42 gemeten merken, zien 29 het merkbereik toenemen. Dit blijkt uit de rapportage NOM Mediamerken 2020-I. De groei wordt grotendeels veroorzaakt door een sterke toename van het aantal online lezers. Merkbereik is het online en print bereik tezamen.


2019: lezers magazines stabiel

Lezers blijven print magazines waarderen. Het bereik van magazines laat al een aantal jaren een consistent beeld zien. Ook voor het jaar 2019 is dat het geval. De top 5 blijft onveranderd.