leesvaardigheid


Kindertitels Blink nu ook in Readly-app

Readly heeft verschillende kindertitels van uitgever Blink toegevoegd aan haar portfolio. Bobo, Okki, Wild van Freek en National Geographic Junior zijn opgenomen in de categorie kinderen.


Onderwijsinspectie: Dalende leesvaardigheid reden tot grote zorg

De Onderwijsinspectie constateert in De Staat van het Onderwijs 2024 dat steeds meer leerlingen in het funderend onderwijs de basisvaardigheden taal, rekenen en burgerschap niet goed beheersen. 20% van de basis- en vo-scholen heeft van de inspectie het oordeel ‘onvoldoende’ gekregen.