jaarverslag


DPG Media Jaarverslag 2023: stabiel resultaat

DPG Media Jaarverslag 2023: Digitale groei en efficiënte kostenbeheersing leiden tot stabiel resultaat. DPG Media heeft in 2023 een omzet gerealiseerd van 1,791 miljard euro, een lichte daling van 2% ten opzichte van vorig jaar. De EBITDA kwam uit op 360 miljoen euro en het nettoresultaat bedroeg 197 miljoen euro, nagenoeg hetzelfde als het jaar daarvoor. 


Roularta presenteert jaarcijfers 2023:

Roularta Media Group presenteertr haar jaarresultaat 2023: een winst voor belastingen (EBITDA) van € 21,6 miljoen ondanks druk op de reclameinkomsten en stijgende loonkosten. Een uitgebreide toelichting kunt u hieronder downloaden/lezen


Hoogste omzet in vijf jaar tijd voor grafimediabranche

Bedrijven in de grafimediabranche boekten in 2022 een gezamenlijke omzet van bijna 3,5 miljard euro. Dat is ruim 11,5 procent meer dan het jaar ervoor. De brancheomzet is daarmee zelfs iets hoger dan voor de coronapandemie.Dat blijkt uit de nieuwe editie van Grafimedia in cijfers, een publicatie van GOC in opdracht van het A&O Fonds Grafimediabranche.(download/lees het hier)


MMA publiceert Jaarverslag 2022

De MMA heeft het jaarverslag over 2022 gepubliceerd. Het jaar 2022 stond in het teken van de start van de uitvoering van het nieuwe strategisch beleidsplan 2022-2025.


DPG Media boekt een goed resultaat over 2022

DPG Media heeft in 2022 een omzet gerealiseerd van 1,830 miljard euro, een lichte stijging van 1%. "Een jaar met twee gezichten", zo typeert Erik Roddenhof, CEO van DPG Media, het afgelopen jaar. "Terwijl de publishing-activiteiten (nieuwsmedia en tijdschriften) last hadden van sterk stijgende kosten bij een stabiele omzet, presteerden radio en televisie erg goed."