creatieve sector


Creatieve industrie blijft banenmotor, maar is wel zwaar getroffen door Corona 

De creatieve industrie is onverminderd een belangrijke banenmotor in de Nederlandse economie. Dat blijkt uit de Monitor Creatieve Industrie 2021, een tweejaarlijks onderzoek van Media Perspectives naar de economische ontwikkeling in de creatieve industrie en ICT. Het aantal banen in de creatieve industrie is tussen 2010 tot 2020 jaarlijks met 2,4 procent gegroeid. Download en lees de Monitor hier.


Steunfonds Rechtensector kan van start met 10 miljoen euro

Initiatiefnemer Federatie Auteursrechtbelangen is blij met de toezegging van minister Van Engelshoven dat zij 5 miljoen euro aan het Steunfonds Rechtensector beschikbaar zal stellen. Dit fonds beoogt de eerste nood bij professionals in de creatieve industrie die het zwaarst getroffen zijn door de coronacrisis, te verlichten. Voor dit Steunfonds is door deze privaat-publieke samenwerking 10 miljoen euro beschikbaar.